Oslomyntgalleri.no Nettbutikk Kontakt Auksjon Nyheter Om oss Oppnådde priser Nåværende bud .

1601

Anonym. 217-215 f.Kr. Æ Uncia (13,38 g). Advers: Hode av Roma i attisk hjelm mot venstre. Revers: Forstavnen til galei. God kvalitet for typen/well preserved for the type.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 500,00 0 Bids Details

1602

Anonym. 215-213 f.Kr. AR Quadrigatus (6,77 g). Advers: Janushode/Janiform, iført laurbærkrans. Revers: Jupiter og Victoria i quadriga mot høyre.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 6 500,00 0 Bids Details

1603

P. Cornelius Sulla. 151 f.Kr. AR Denarius (3,25 g), Roma. Advers: Hode av Roma, iført dekorert hjelm, mot høyre. Revers: Victoria i biga mot høyre.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 800,00 0 Bids Details

1604

M. Beabius Q.f. Tampilus, 137 f.Kr. AR Denarius (3,94 g), Roma. Advers: Hode av Roma, iført dekorert hjelm, mot venstre. Revers: Apollo i quadriaga mot høyre, holder laurbærkvist og bue. Slått på liten blankett/struck on a small flan. Denne innovative typen er et tydelig brudd med den konservative utmyntingen av denarer i den tidlige perioden av Republikken. Hodet til Athene på adversen vender for første gang mot venstre og Appollo viser seg for første gang på en romersk denar.


Land: Roman empire

Kvalitet: 01/0

Proveniens:

kr

Current Price kr 800,00 1 Bids Details

1605

M. Beabius Q.f. Tampilus, 137 f.Kr. AR Denarius (3,97 g), Roma. Advers: Hode av Roma, iført dekorert hjelm, mot venstre. Revers: Apollo i quadriaga mot høyre, holder laurbærkvist og bue. Slått på liten blankett/struck on a small flan.


Land: Roman empire

Kvalitet: 0

Proveniens:

kr

Current Price kr 950,00 3 Bids Details

1606

C. Aburius Geminus, 134 f.Kr. AR Denarius (3,72 g), Roma. Advers: Hode av Roma, iført dekorert hjelm, mot høyre. Revers: Mars i quadriaga mot høyre, holder trofé, spyd og skjold.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 750,00 0 Bids Details

1607

T. Didius. 113-112 f.Kr. AR denarius (3,86 g), Roma. Advers: Hode av Roma, iført dekorert hjelm, mot høyre. Revers: Kampscene mellom to gladiatorer der den ene er bevæpnet med pisk mens den andre er bevæpnet med en kjepp/sverd. Pent tonet/wonderfully toned. Marvin Tameanko mener at reversen fremstiller en kontrollert oppvarmingskamp, og ikke en "skarp" kamp mellom gladiatorene.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 000,00 1 Bids Details

1608

L. Rustius. 76 f.Kr. AR denarius (3,93 g), Roma. Advers: Hode av unge Mars, iført hjelm, mot høyre. Revers: Vær stående mot høyre.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 700,00 0 Bids Details

1609

L. Furius Cn. f. Brocchus, 63 f.Kr. AR denarius (3,78), Roma. Advers: Byste av Ceres med hodepryd bestående av kornaks. Rugkorn foran og kornaks bak. Revers: Curulestol stående mellom to fasces med økser. Tonet/toned.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 950,00 0 Bids Details

1610

L. Marcius Philippus. 56 f.Kr. AR denarius (3,84 g), Roma. Advers: Hode av Kong Ancus Marcius, iført diadem, mot høyre. Lituus bak. Revers: Fremstilling av Aqua Marcia med en seksjon bestående av fem buer som er kronet med en rytterstatue. Pent tonet/toned.


Land: Roman empire

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 200,00 0 Bids Details

1611

Lot med 10 stk republikkdenarer.


Land: Roman empire

Kvalitet: Kval. 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 750,00 7 Bids Details

1612

Julius Cæsar April 44. f.Kr. AR denarius (3,37 g), Roma. Advers: Byste av Julius Caesar mot høyre, iført kappe og laurbærkrans. Revers: C COSSVTIVS og MARIDIANUS arrangert som et kors. A-A-A-F F i hjørnene.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 25 000,00 0 Bids Details

1613

Octavian 36 f.Kr. AR denarius (3,72 g), Italia. Advers: Bart hode av Octavian mot høyre. Revers: Tempel for Divus Julius.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 6 000,00 0 Bids Details

1614

Augustus 27 f.Kr.-14 e.Kr., AR denarius (3,40 g), Roma, 16 f.Kr. Slått av myntmester Mescinius Rufus i forbindelse med den religiøse feiringen Ludi Saeculares. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Cippus med innskriften IMP/CAES/AVG/LVD/SAEC i fem linjer; XV-SF tvers over feltet. Noe porøse overflater og noen riper på adversen/porous surfaces and a few scratches on the obverse.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 000,00 0 Bids Details

1615

Augustus 27 f.Kr.-14 e. Kr. AR denarius (3,70 g), Lugdunum2 f.Kr.- 4 e.Kr.. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Caesarene Gaius og Lucius stående i frontalpositur.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 1 Bids Details

1616

Augustus 27 f.Kr.-14 e.Kr. AR denarius (3,56 g), Lugdunum 15-14 f.Kr. Advers: Barhodet byste av keiseren mot høyre. Revers: Den Actiske Apollo som holder plekter og lyre. Noe korrodert/some corrosion. Mynten feirer Octavians seier over Marcus Antonius og Cleopatra i det avgjørende sjøslaget ved Actium den 2. september 32 f.Kr. Mange historikere regner slaget som slutten på den romerske republikken og starten på den romerske keisertiden. Marcus Agrippa, Octavians general, ledet an i slaget og påførte den fiendtlige flåten et knusende nederlag. Både Antonius og Cleopatra begikk selvmord kort tid etterpå og Octavian fikk full kontroll over Egypt. Provinsen var en stor kornprodusent og helt avgjørende for å kunne brødfø Romas innbyggere.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 0 Bids Details

1617

Claudius 41-54, Æ as (11,55), Roma, 42 e.Kr. Advers: Barhodet byste av keiseren mot venstre. Revers: Minerva i angrepsposisjon med hevet spyd og skjold. Noe korrodert/some corrosion.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 650,00 0 Bids Details

1618

Nero 54-68, AR Hemidrakme (1,48 g), Caesarea, 58-60 e.Kr. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Victoria sittende på globe med krans i hånda.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 500,00 0 Bids Details

1619

Nero 54-68, AR denarius (3,14 g), Roma, 67-68 e.Kr. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Jupiter sittende, holder tordenbolt og septer.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 8 500,00 0 Bids Details

1620

Galba. 68-69 e.Kr. Æ sestertius (24,27 g), Roma. Advers: Drapert byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Roma sittende mot venstre, holder spyd og hviler på et skjold som står i en haug med våpen.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 000,00 0 Bids Details

1621

Domitian 81-96, AR denarius (3,26 g), Roma, 90 e.Kr. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurberkrans. Revers: Minerva stående på galei eller toppen av søylekapitél med hevet spyd og skjold. Ugle sittende ved foten foran.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 750,00 0 Bids Details

1622

Nerva 96-98, AR denarius (3,20 g), Roma, 97 e.Kr. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Offerredskaper; simpulum, aspergillum, guttus og lituus. Ex. Roma Numismatics, E-Sale 18, lot 887.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 700,00 2 Bids Details

1623

Trajan 98-117, AR denarius (3,31 g), Roma, 100 e.Kr. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Justitia sittende på stol som er laget av to overflødighetshorn. Holder septer.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 600,00 0 Bids Details

1624

Trajan 98-117, AR denarius (3,36 g), Roma, 113-114 e.Kr. Advers: Drapert byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Trajansøylen med statue av Trajan på toppen. Trajansøylen er et storslått byggverk i Roma som har overlevd tidens tann så og si intakt. Søylen ble reist av Trajan etter triumfen mot Dakia og er kledd med et detaljert spiralformet figurrelieff som framstiller ulike slagscener og andre viktige hendelser fra krigen. Søylen tilhører Trajans forum og var sannsynligvis malt i ulike farger og dekortert med ulike bronsegjenstander som gjorde relieffene svært "levende" og lette å beskue fra avstand. Søylen var omkranset av to biblioteker og Basilica Ulpia som det i dag bare finnes små rester igjen av. Statuen av Trajan ble byttet ut med en statue av apostelen Peter i 1587 som står der fortsatt.


Land: Roman empire

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 500,00 0 Bids Details

1625

Hadrian 117-138, AR denarius (3,40 g), Roma, 135 e.Kr. Advers: Barhodet byste av keiseren mot høyre. Revers: Modius med fire kornaks og en valmueblomst.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 400,00 1 Bids Details

1626

Hadrian 117-138, AV aureus (6,00 g), Roma, 123 e.Kr. Advers: Drapert byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Roma sittende på brystplate, holder Victoria og spyd. Skjold, bue og pilkogger bak. Mynten har kantmerker og kan ha vært anhengt/several edge marks, possibly from mounting. Ex. Naville Numismatics, Auction 17, lot 486.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1-1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 20 000,00 1 Bids Details

1627

Antoninus Pius 138-161, Æ sestertius (24,02 g), Roma, 152-153 e.Kr. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Salus stående mot venstre, holder septer og mater slange som reiser seg fra et alter. Ex. Numismatic Naumann, Auktion 42, lot, 776.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 000,00 0 Bids Details

1628

Antoninus Pius 138-161, AV aureus (7,23 g), Roma, 156-157 e.Kr. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Victory gående mot venstre med krans og palmeblad i hendene. Ex. Naville Numismatics, Auction 10, lot 153.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 25 000,00 1 Bids Details

1629

Antonius Pius 138-161, AR denarius (3,59 g), Roma, 155-156 e.Kr. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Fortuna stående mot høyre, holder ror og overflødighetshorn.


Land: Roman empire

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 600,00 0 Bids Details

1630

Faustina Senior d.141 e.Kr., Æ sestertius (26,50 g), Roma, etter 147 e.Kr. Advers: Drapert byste av Diva Faustina mot høyre. Revers: Juno(?) stående mot venstre med hevet hånd og septer i venstre hånd. Grønn patina med røde jordavsetninger/green patina with red earthen deposits.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 700,00 0 Bids Details

1631

Commodus (barbarisk kopi/barbarous imitation). AV enhet (3,34 g), Øst-Europa/Eastern Europe. Advers: Byste av keiseren mot venstre. Revers: Gudefigur. Med anheng/with loop.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 7 000,00 1 Bids Details

1632

Lucius Verus 161-169, AR denarius (2,94 g), Roma, 163 e.Kr. Advers: Barhodet byste av keiseren mot høyre. Providentia som stående mot venstre, holder globe og overflødighetshorn. Pregesprekk/flan crack.


Land: Roman empire

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 200,00 2 Bids Details

1633

Septimius Severus 193-211, AR denarius (3,46 g), Roma, 202 e.Kr. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Bakbundete krigsfanger sittende under trofe. Tonet/toned.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

1634

Septimius Severus 193-211, Æ (22,70 g), Amaseia, Pontus. Advers: Byste av keiseren i rustning mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Alter for Zevs Stratios. Helios med quadriga i frontpositur på toppen av alteret. Hellig tre på venstre side. Tilsynelatende sjelden type/apparently rare type.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 000,00 0 Bids Details

1635

Macrinus 217-218, AR denarius (3,66 g), Roma. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført laurbærkrans. Revers: Jupiter stående, holder tordenbolt og septer.


Land: Roman empire

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 800,00 2 Bids Details

1636

Hostilian 250-251 AV aureus (3,68 g), Roma. Advers: Barhodet byste av Hostilian mot høyre. Revers: Hostilian stående i militærutrustning, holder standard og hviler på spyd. Liten ripe på revers/hairline scratch on the reverse. Noen detaljer er svakt oppgravert/tooled. Sjelden/rare. Ex Hess-Divo AG, e-Live Auction 16, lot 1024.


Land: Roman empire

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 55 000,00 1 Bids Details

1637

Trebonianus Gallus 251-253,AR antoninianus (4,08 g), Milano. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført strålekrone. Revers. Pax stående, holder kvist og septer. Ex. Oslo Myntgalleri, Auksjon 5, lot 1316.


Land: Roman empire

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 800,00 0 Bids Details

1638

Gallienus 253-268, AR antoninianus (3,39 g), Roma, 253-255 e.Kr. Advers: Byste av keiseren mot høyre, iført strålekrone. Revers: Håndtrykk. Pregesvakhet på reversen/flatness of strike on the reverse. Ex. Numismatic Naumann, Auction 57, lot 683.


Land: Roman empire

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

1639

Lot med 10 stk. denarer. Vespasian, Domitian, Hadrian, Faustina Senior, Faustina Junior, Commodus, Septimius Severus, Caracalla, Elegabalus og Severus Alexander.


Land: Roman empire

Kvalitet: Kval. 1-01

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details