Oppnådde priser for auksjon: Auction 38
Achieved prices for auction
Antall objekter i listen: 2102
Objects in list
Totalt: kr 0,00
Total amount

1 = not sold
2 = not sold
3 = not sold
4 = not sold
5 = not sold
6 = not sold
7 = not sold
8 = not sold
9 = not sold
10 = not sold
11 = not sold
12 = not sold
13 = not sold
14 = not sold
15 = not sold
16 = not sold
17 = not sold
18 = not sold
19 = not sold
20 = not sold
21 = not sold
22 = not sold
23 = not sold
24 = not sold
25 = not sold
26 = not sold
27 = not sold
28 = not sold
29 = not sold
30 = not sold
31 = not sold
32 = not sold
33 = not sold
34 = not sold
35 = not sold
36 = not sold
37 = not sold
38 = not sold
39 = not sold
40 = not sold
41 = not sold
42 = not sold
43 = not sold
44 = not sold
45 = not sold
46 = not sold
47 = not sold
48 = not sold
49 = not sold
50 = not sold
51 = not sold
52 = not sold
53 = not sold
54 = not sold
55 = not sold
56 = not sold
57 = not sold
58 = not sold
59 = not sold
60 = not sold
61 = not sold
62 = not sold
63 = not sold
64 = not sold
65 = not sold
66 = not sold
67 = not sold
68 = not sold
69 = not sold
70 = not sold
71 = not sold
72 = not sold
73 = not sold
74 = not sold
75 = not sold
76 = not sold
77 = not sold
78 = not sold
79 = not sold
80 = not sold
81 = not sold
82 = not sold
83 = not sold
84 = not sold
85 = not sold
86 = not sold
87 = not sold
88 = not sold
89 = not sold
90 = not sold
91 = not sold
92 = not sold
93 = not sold
94 = not sold
95 = not sold
96 = not sold
97 = not sold
98 = not sold
99 = not sold
100 = not sold
101 = not sold
102 = not sold
103 = not sold
104 = not sold
105 = not sold
106 = not sold
107 = not sold
108 = not sold
109 = not sold
110 = not sold
111 = not sold
112 = not sold
113 = not sold
114 = not sold
115 = not sold
116 = not sold
117 = not sold
118 = not sold
119 = not sold
120 = not sold
121 = not sold
122 = not sold
123 = not sold
124 = not sold
125 = not sold
126 = not sold
127 = not sold
128 = not sold
129 = not sold
130 = not sold
131 = not sold
132 = not sold
133 = not sold
134 = not sold
135 = not sold
136 = not sold
137 = not sold
138 = not sold
139 = not sold
140 = not sold
141 = not sold
142 = not sold
143 = not sold
144 = not sold
145 = not sold
146 = not sold
147 = not sold
148 = not sold
149 = not sold
150 = not sold
151 = not sold
152 = not sold
153 = not sold
154 = not sold
155 = not sold
156 = not sold
157 = not sold
158 = not sold
159 = not sold
160 = not sold
161 = not sold
162 = not sold
163 = not sold
164 = not sold
165 = not sold
166 = not sold
167 = not sold
168 = not sold
169 = not sold
170 = not sold
171 = not sold
172 = not sold
173 = not sold
174 = not sold
175 = not sold
176 = not sold
177 = not sold
178 = not sold
179 = not sold
180 = not sold
181 = not sold
182 = not sold
183 = not sold
184 = not sold
185 = not sold
186 = not sold
187 = not sold
188 = not sold
189 = not sold
190 = not sold
191 = not sold
192 = not sold
193 = not sold
194 = not sold
195 = not sold
196 = not sold
197 = not sold
198 = not sold
199 = not sold
200 = not sold
201 = not sold
202 = not sold
203 = not sold
204 = not sold
205 = not sold
206 = not sold
207 = not sold
208 = not sold
209 = not sold
210 = not sold
211 = not sold
212 = not sold
213 = not sold
214 = not sold
215 = not sold
216 = not sold
217 = not sold
218 = not sold
219 = not sold
220 = not sold
221 = not sold
222 = not sold
223 = not sold
224 = not sold
225 = not sold
226 = not sold
227 = not sold
228 = not sold
229 = not sold
230 = not sold
231 = not sold
232 = not sold
233 = not sold
234 = not sold
235 = not sold
236 = not sold
237 = not sold
238 = not sold
239 = not sold
240 = not sold
241 = not sold
242 = not sold
243 = not sold
244 = not sold
245 = not sold
246 = not sold
247 = not sold
248 = not sold
249 = not sold
250 = not sold
251 = not sold
252 = not sold
253 = not sold
254 = not sold
255 = not sold
256 = not sold
257 = not sold
258 = not sold
259 = not sold
260 = not sold
261 = not sold
262 = not sold
263 = not sold
264 = not sold
265 = not sold
266 = not sold
267 = not sold
268 = not sold
269 = not sold
270 = not sold
271 = not sold
272 = not sold
273 = not sold
274 = not sold
275 = not sold
276 = not sold
277 = not sold
278 = not sold
279 = not sold
280 = not sold
281 = not sold
282 = not sold
283 = not sold
284 = not sold
285 = not sold
286 = not sold
287 = not sold
288 = not sold
289 = not sold
290 = not sold
291 = not sold
292 = not sold
293 = not sold
294 = not sold
295 = not sold
296 = not sold
297 = not sold
298 = not sold
299 = not sold
300 = not sold
301 = not sold
302 = not sold
303 = not sold
304 = not sold
305 = not sold
306 = not sold
307 = not sold
308 = not sold
309 = not sold
310 = not sold
311 = not sold
312 = not sold
313 = not sold
314 = not sold
315 = not sold
316 = not sold
317 = not sold
318 = not sold
319 = not sold
320 = not sold
321 = not sold
322 = not sold
323 = not sold
324 = not sold
325 = not sold
326 = not sold
327 = not sold
328 = not sold
329 = not sold
330 = not sold
331 = not sold
332 = not sold
333 = not sold
334 = not sold
335 = not sold
336 = not sold
337 = not sold
338 = not sold
339 = not sold
340 = not sold
341 = not sold
342 = not sold
343 = not sold
344 = not sold
345 = not sold
346 = not sold
347 = not sold
348 = not sold
349 = not sold
350 = not sold
351 = not sold
352 = not sold
353 = not sold
354 = not sold
355 = not sold
356 = not sold
357 = not sold
358 = not sold
359 = not sold
360 = not sold
361 = not sold
362 = not sold
363 = not sold
364 = not sold
365 = not sold
366 = not sold
367 = not sold
368 = not sold
369 = not sold
370 = not sold
371 = not sold
372 = not sold
373 = not sold
374 = not sold
375 = not sold
376 = not sold
377 = not sold
378 = not sold
379 = not sold
380 = not sold
381 = not sold
382 = not sold
383 = not sold
384 = not sold
385 = not sold
386 = not sold
387 = not sold
388 = not sold
389 = not sold
390 = not sold
391 = not sold
392 = not sold
393 = not sold
394 = not sold
395 = not sold
396 = not sold
397 = not sold
398 = not sold
399 = not sold
400 = not sold
401 = not sold
402 = not sold
403 = not sold
404 = not sold
405 = not sold
406 = not sold
407 = not sold
408 = not sold
409 = not sold
410 = not sold
411 = not sold
412 = not sold
413 = not sold
414 = not sold
415 = not sold
416 = not sold
417 = not sold
418 = not sold
419 = not sold
420 = not sold
421 = not sold
422 = not sold
423 = not sold
424 = not sold
425 = not sold
426 = not sold
427 = not sold
428 = not sold
429 = not sold
430 = not sold
431 = not sold
432 = not sold
433 = not sold
434 = not sold
435 = not sold
436 = not sold
437 = not sold
438 = not sold
439 = not sold
440 = not sold
441 = not sold
442 = not sold
443 = not sold
444 = not sold
445 = not sold
446 = not sold
447 = not sold
448 = not sold
449 = not sold
450 = not sold
451 = not sold
452 = not sold
453 = not sold
454 = not sold
455 = not sold
456 = not sold
457 = not sold
458 = not sold
459 = not sold
460 = not sold
461 = not sold
462 = not sold
463 = not sold
464 = not sold
465 = not sold
466 = not sold
467 = not sold
468 = not sold
469 = not sold
470 = not sold
471 = not sold
472 = not sold
473 = not sold
474 = not sold
475 = not sold
476 = not sold
477 = not sold
478 = not sold
479 = not sold
480 = not sold
481 = not sold
482 = not sold
483 = not sold
484 = not sold
485 = not sold
486 = not sold
487 = not sold
488 = not sold
489 = not sold
490 = not sold
491 = not sold
492 = not sold
493 = not sold
494 = not sold
495 = not sold
496 = not sold
497 = not sold
498 = not sold
499 = not sold
500 = not sold
501 = not sold
502 = not sold
503 = not sold
504 = not sold
505 = not sold
506 = not sold
507 = not sold
508 = not sold
509 = not sold
510 = not sold
511 = not sold
512 = not sold
513 = not sold
514 = not sold
515 = not sold
516 = not sold
517 = not sold
518 = not sold
519 = not sold
520 = not sold
521 = not sold
522 = not sold
523 = not sold
524 = not sold
525 = not sold
526 = not sold
527 = not sold
528 = not sold
529 = not sold
530 = not sold
531 = not sold
532 = not sold
533 = not sold
534 = not sold
535 = not sold
536 = not sold
537 = not sold
538 = not sold
539 = not sold
540 = not sold
541 = not sold
542 = not sold
543 = not sold
544 = not sold
545 = not sold
546 = not sold
547 = not sold
548 = not sold
549 = not sold
550 = not sold
551 = not sold
552 = not sold
553 = not sold
554 = not sold
555 = not sold
556 = not sold
557 = not sold
558 = not sold
559 = not sold
560 = not sold
561 = not sold
562 = not sold
563 = not sold
564 = not sold
565 = not sold
566 = not sold
567 = not sold
568 = not sold
569 = not sold
570 = not sold
571 = not sold
572 = not sold
573 = not sold
574 = not sold
575 = not sold
576 = not sold
577 = not sold
578 = not sold
579 = not sold
580 = not sold
581 = not sold
582 = not sold
583 = not sold
584 = not sold
585 = not sold
586 = not sold
587 = not sold
588 = not sold
589 = not sold
590 = not sold
591 = not sold
592 = not sold
593 = not sold
594 = not sold
595 = not sold
596 = not sold
597 = not sold
598 = not sold
599 = not sold
600 = not sold
601 = not sold
602 = not sold
603 = not sold
604 = not sold
605 = not sold
606 = not sold
607 = not sold
608 = not sold
609 = not sold
610 = not sold
611 = not sold
612 = not sold
613 = not sold
614 = not sold
615 = not sold
616 = not sold
617 = not sold
618 = not sold
619 = not sold
620 = not sold
621 = not sold
622 = not sold
623 = not sold
624 = not sold
625 = not sold
626 = not sold
627 = not sold
628 = not sold
629 = not sold
630 = not sold
631 = not sold
632 = not sold
633 = not sold
634 = not sold
635 = not sold
636 = not sold
637 = not sold
638 = not sold
639 = not sold
640 = not sold
641 = not sold
642 = not sold
643 = not sold
644 = not sold
645 = not sold
646 = not sold
647 = not sold
648 = not sold
649 = not sold
650 = not sold
651 = not sold
652 = not sold
653 = not sold
654 = not sold
655 = not sold
656 = not sold
657 = not sold
658 = not sold
659 = not sold
660 = not sold
661 = not sold
662 = not sold
663 = not sold
664 = not sold
665 = not sold
666 = not sold
667 = not sold
668 = not sold
669 = not sold
670 = not sold
671 = not sold
672 = not sold
673 = not sold
674 = not sold
675 = not sold
676 = not sold
677 = not sold
678 = not sold
679 = not sold
680 = not sold
681 = not sold
682 = not sold
683 = not sold
684 = not sold
685 = not sold
686 = not sold
687 = not sold
688 = not sold
689 = not sold
690 = not sold
691 = not sold
692 = not sold
693 = not sold
694 = not sold
695 = not sold
696 = not sold
697 = not sold
698 = not sold
699 = not sold
700 = not sold
701 = not sold
702 = not sold
703 = not sold
704 = not sold
705 = not sold
706 = not sold
707 = not sold
708 = not sold
709 = not sold
710 = not sold
711 = not sold
712 = not sold
713 = not sold
714 = not sold
715 = not sold
716 = not sold
717 = not sold
718 = not sold
719 = not sold
720 = not sold
721 = not sold
722 = not sold
723 = not sold
724 = not sold
725 = not sold
726 = not sold
727 = not sold
728 = not sold
729 = not sold
730 = not sold
731 = not sold
732 = not sold
733 = not sold
734 = not sold
735 = not sold
736 = not sold
737 = not sold
738 = not sold
739 = not sold
740 = not sold
741 = not sold
742 = not sold
743 = not sold
744 = not sold
745 = not sold
746 = not sold
747 = not sold
748 = not sold
749 = not sold
750 = not sold
751 = not sold
752 = not sold
753 = not sold
754 = not sold
755 = not sold
756 = not sold
757 = not sold
758 = not sold
759 = not sold
760 = not sold
761 = not sold
762 = not sold
763 = not sold
764 = not sold
765 = not sold
766 = not sold
767 = not sold
768 = not sold
769 = not sold
770 = not sold
771 = not sold
772 = not sold
773 = not sold
774 = not sold
775 = not sold
776 = not sold
777 = not sold
778 = not sold
779 = not sold
780 = not sold
781 = not sold
782 = not sold
783 = not sold
784 = not sold
785 = not sold
786 = not sold
787 = not sold
788 = not sold
789 = not sold
790 = not sold
791 = not sold
792 = not sold
793 = not sold
794 = not sold
795 = not sold
796 = not sold
797 = not sold
798 = not sold
799 = not sold
800 = not sold
801 = not sold
802 = not sold
803 = not sold
804 = not sold
805 = not sold
806 = not sold
807 = not sold
808 = not sold
809 = not sold
810 = not sold
811 = not sold
812 = not sold
813 = not sold
814 = not sold
815 = not sold
816 = not sold
817 = not sold
818 = not sold
819 = not sold
820 = not sold
821 = not sold
822 = not sold
823 = not sold
824 = not sold
825 = not sold
826 = not sold
827 = not sold
828 = not sold
829 = not sold
830 = not sold
831 = not sold
832 = not sold
833 = not sold
834 = not sold
835 = not sold
836 = not sold
837 = not sold
838 = not sold
839 = not sold
840 = not sold
841 = not sold
842 = not sold
843 = not sold
844 = not sold
845 = not sold
846 = not sold
847 = not sold
848 = not sold
849 = not sold
850 = not sold
851 = not sold
852 = not sold
853 = not sold
854 = not sold
855 = not sold
856 = not sold
857 = not sold
858 = not sold
859 = not sold
860 = not sold
861 = not sold
862 = not sold
863 = not sold
864 = not sold
865 = not sold
866 = not sold
867 = not sold
868 = not sold
869 = not sold
870 = not sold
871 = not sold
872 = not sold
873 = not sold
874 = not sold
875 = not sold
876 = not sold
877 = not sold
878 = not sold
879 = not sold
880 = not sold
881 = not sold
882 = not sold
883 = not sold
884 = not sold
885 = not sold
886 = not sold
887 = not sold
888 = not sold
889 = not sold
890 = not sold
891 = not sold
892 = not sold
893 = not sold
894 = not sold
895 = not sold
896 = not sold
897 = not sold
898 = not sold
899 = not sold
900 = not sold
901 = not sold
902 = not sold
903 = not sold
904 = not sold
905 = not sold
906 = not sold
907 = not sold
908 = not sold
909 = not sold
910 = not sold
911 = not sold
912 = not sold
913 = not sold
914 = not sold
915 = not sold
916 = not sold
917 = not sold
918 = not sold
919 = not sold
920 = not sold
921 = not sold
922 = not sold
923 = not sold
924 = not sold
925 = not sold
926 = not sold
927 = not sold
928 = not sold
929 = not sold
930 = not sold
931 = not sold
932 = not sold
933 = not sold
934 = not sold
935 = not sold
936 = not sold
937 = not sold
938 = not sold
939 = not sold
940 = not sold
941 = not sold
942 = not sold
943 = not sold
944 = not sold
945 = not sold
946 = not sold
947 = not sold
948 = not sold
949 = not sold
950 = not sold
951 = not sold
952 = not sold
953 = not sold
954 = not sold
955 = not sold
956 = not sold
957 = not sold
958 = not sold
959 = not sold
960 = not sold
961 = not sold
962 = not sold
963 = not sold
964 = not sold
965 = not sold
966 = not sold
967 = not sold
968 = not sold
969 = not sold
970 = not sold
971 = not sold
972 = not sold
973 = not sold
974 = not sold
975 = not sold
976 = not sold
977 = not sold
978 = not sold
979 = not sold
980 = not sold
981 = not sold
982 = not sold
983 = not sold
984 = not sold
985 = not sold
986 = not sold
987 = not sold
988 = not sold
989 = not sold
990 = not sold
991 = not sold
992 = not sold
993 = not sold
994 = not sold
995 = not sold
996 = not sold
997 = not sold
998 = not sold
999 = not sold
1000 = not sold
1001 = not sold
1002 = not sold
1003 = not sold
1004 = not sold
1005 = not sold
1006 = not sold
1007 = not sold
1008 = not sold
1009 = not sold
1010 = not sold
1011 = not sold
1012 = not sold
1013 = not sold
1014 = not sold
1015 = not sold
1016 = not sold
1017 = not sold
1018 = not sold
1019 = not sold
1020 = not sold
1021 = not sold
1022 = not sold
1023 = not sold
1024 = not sold
1025 = not sold
1026 = not sold
1027 = not sold
1028 = not sold
1029 = not sold
1030 = not sold
1031 = not sold
1032 = not sold
1033 = not sold
1034 = not sold
1035 = not sold
1036 = not sold
1037 = not sold
1038 = not sold
1039 = not sold
1040 = not sold
1041 = not sold
1042 = not sold
1043 = not sold
1044 = not sold
1045 = not sold
1046 = not sold
1047 = not sold
1048 = not sold
1049 = not sold
1050 = not sold
1051 = not sold
1052 = not sold
1053 = not sold
1054 = not sold
1055 = not sold
1056 = not sold
1057 = not sold
1058 = not sold
1059 = not sold
1060 = not sold
1061 = not sold
1062 = not sold
1063 = not sold
1064 = not sold
1065 = not sold
1066 = not sold
1067 = not sold
1068 = not sold
1069 = not sold
1070 = not sold
1071 = not sold
1072 = not sold
1073 = not sold
1074 = not sold
1075 = not sold
1076 = not sold
1077 = not sold
1078 = not sold
1079 = not sold
1080 = not sold
1081 = not sold
1082 = not sold
1083 = not sold
1084 = not sold
1085 = not sold
1086 = not sold
1087 = not sold
1088 = not sold
1089 = not sold
1090 = not sold
1091 = not sold
1092 = not sold
1093 = not sold
1094 = not sold
1095 = not sold
1096 = not sold
1097 = not sold
1098 = not sold
1099 = not sold
1100 = not sold
1101 = not sold
1102 = not sold
1103 = not sold
1104 = not sold
1105 = not sold
1106 = not sold
1107 = not sold
1108 = not sold
1109 = not sold
1110 = not sold
1111 = not sold
1112 = not sold
1113 = not sold
1114 = not sold
1115 = not sold
1116 = not sold
1117 = not sold
1118 = not sold
1119 = not sold
1120 = not sold
1121 = not sold
1122 = not sold
1123 = not sold
1124 = not sold
1125 = not sold
1126 = not sold
1127 = not sold
1128 = not sold
1129 = not sold
1130 = not sold
1131 = not sold
1132 = not sold
1133 = not sold
1134 = not sold
1135 = not sold
1136 = not sold
1137 = not sold
1138 = not sold
1139 = not sold
1140 = not sold
1141 = not sold
1142 = not sold
1143 = not sold
1144 = not sold
1145 = not sold
1146 = not sold
1147 = not sold
1148 = not sold
1149 = not sold
1150 = not sold
1151 = not sold
1152 = not sold
1153 = not sold
1154 = not sold
1155 = not sold
1156 = not sold
1157 = not sold
1158 = not sold
1159 = not sold
1160 = not sold
1161 = not sold
1162 = not sold
1163 = not sold
1164 = not sold
1165 = not sold
1166 = not sold
1167 = not sold
1168 = not sold
1169 = not sold
1170 = not sold
1171 = not sold
1172 = not sold
1173 = not sold
1174 = not sold
1175 = not sold
1176 = not sold
1177 = not sold
1178 = not sold
1179 = not sold
1180 = not sold
1181 = not sold
1182 = not sold
1183 = not sold
1184 = not sold
1185 = not sold
1186 = not sold
1187 = not sold
1188 = not sold
1189 = not sold
1190 = not sold
1191 = not sold
1192 = not sold
1193 = not sold
1194 = not sold
1195 = not sold
1196 = not sold
1197 = not sold
1198 = not sold
1199 = not sold
1200 = not sold
1201 = not sold
1202 = not sold
1203 = not sold
1204 = not sold
1205 = not sold
1206 = not sold
1207 = not sold
1208 = not sold
1209 = not sold
1210 = not sold
1211 = not sold
1212 = not sold
1213 = not sold
1214 = not sold
1215 = not sold
1216 = not sold
1217 = not sold
1218 = not sold
1219 = not sold
1220 = not sold
1221 = not sold
1222 = not sold
1223 = not sold
1224 = not sold
1225 = not sold
1226 = not sold
1227 = not sold
1228 = not sold
1229 = not sold
1230 = not sold
1231 = not sold
1232 = not sold
1233 = not sold
1234 = not sold
1235 = not sold
1236 = not sold
1237 = not sold
1238 = not sold
1239 = not sold
1240 = not sold
1241 = not sold
1242 = not sold
1243 = not sold
1244 = not sold
1245 = not sold
1246 = not sold
1247 = not sold
1248 = not sold
1249 = not sold
1250 = not sold
1251 = not sold
1252 = not sold
1253 = not sold
1254 = not sold
1255 = not sold
1256 = not sold
1257 = not sold
1258 = not sold
1259 = not sold
1260 = not sold
1261 = not sold
1262 = not sold
1263 = not sold
1264 = not sold
1265 = not sold
1266 = not sold
1267 = not sold
1268 = not sold
1269 = not sold
1270 = not sold
1271 = not sold
1272 = not sold
1273 = not sold
1274 = not sold
1275 = not sold
1276 = not sold
1277 = not sold
1278 = not sold
1279 = not sold
1280 = not sold
1281 = not sold
1282 = not sold
1283 = not sold
1284 = not sold
1285 = not sold
1286 = not sold
1287 = not sold
1288 = not sold
1289 = not sold
1290 = not sold
1291 = not sold
1292 = not sold
1293 = not sold
1294 = not sold
1295 = not sold
1296 = not sold
1297 = not sold
1298 = not sold
1299 = not sold
1300 = not sold
1301 = not sold
1302 = not sold
1303 = not sold
1304 = not sold
1305 = not sold
1306 = not sold
1307 = not sold
1308 = not sold
1309 = not sold
1310 = not sold
1311 = not sold
1312 = not sold
1313 = not sold
1314 = not sold
1315 = not sold
1316 = not sold
1317 = not sold
1318 = not sold
1319 = not sold
1320 = not sold
1321 = not sold
1322 = not sold
1323 = not sold
1324 = not sold
1325 = not sold
1326 = not sold
1327 = not sold
1328 = not sold
1329 = not sold
1330 = not sold
1331 = not sold
1332 = not sold
1333 = not sold
1334 = not sold
1335 = not sold
1336 = not sold
1337 = not sold
1338 = not sold
1339 = not sold
1340 = not sold
1341 = not sold
1342 = not sold
1343 = not sold
1344 = not sold
1345 = not sold
1346 = not sold
1347 = not sold
1348 = not sold
1349 = not sold
1350 = not sold
1351 = not sold
1352 = not sold
1353 = not sold
1354 = not sold
1355 = not sold
1356 = not sold
1357 = not sold
1358 = not sold
1359 = not sold
1360 = not sold
1361 = not sold
1362 = not sold
1363 = not sold
1364 = not sold
1365 = not sold
1366 = not sold
1367 = not sold
1368 = not sold
1369 = not sold
1370 = not sold
1371 = not sold
1372 = not sold
1373 = not sold
1374 = not sold
1375 = not sold
1376 = not sold
1377 = not sold
1378 = not sold
1379 = not sold
1380 = not sold
1381 = not sold
1382 = not sold
1383 = not sold
1384 = not sold
1385 = not sold
1386 = not sold
1387 = not sold
1388 = not sold
1389 = not sold
1390 = not sold
1391 = not sold
1392 = not sold
1393 = not sold
1394 = not sold
1395 = not sold
1396 = not sold
1397 = not sold
1398 = not sold
1399 = not sold
1400 = not sold
1401 = not sold
1402 = not sold
1403 = not sold
1404 = not sold
1405 = not sold
1406 = not sold
1407 = not sold
1408 = not sold
1409 = not sold
1410 = not sold
1411 = not sold
1412 = not sold
1413 = not sold
1414 = not sold
1415 = not sold
1416 = not sold
1417 = not sold
1418 = not sold
1419 = not sold
1420 = not sold
1421 = not sold
1422 = not sold
1423 = not sold
1424 = not sold
1425 = not sold
1426 = not sold
1427 = not sold
1428 = not sold
1429 = not sold
1430 = not sold
1431 = not sold
1432 = not sold
1433 = not sold
1434 = not sold
1435 = not sold
1436 = not sold
1437 = not sold
1438 = not sold
1439 = not sold
1440 = not sold
1441 = not sold
1442 = not sold
1443 = not sold
1444 = not sold
1445 = not sold
1446 = not sold
1447 = not sold
1448 = not sold
1449 = not sold
1450 = not sold
1451 = not sold
1452 = not sold
1453 = not sold
1454 = not sold
1455 = not sold
1456 = not sold
1457 = not sold
1458 = not sold
1459 = not sold
1460 = not sold
1461 = not sold
1462 = not sold
1463 = not sold
1464 = not sold
1465 = not sold
1466 = not sold
1467 = not sold
1468 = not sold
1469 = not sold
1470 = not sold
1471 = not sold
1472 = not sold
1473 = not sold
1474 = not sold
1475 = not sold
1476 = not sold
1477 = not sold
1478 = not sold
1479 = not sold
1480 = not sold
1481 = not sold
1482 = not sold
1483 = not sold
1484 = not sold
1485 = not sold
1486 = not sold
1487 = not sold
1488 = not sold
1489 = not sold
1490 = not sold
1491 = not sold
1492 = not sold
1493 = not sold
1494 = not sold
1495 = not sold
1496 = not sold
1497 = not sold
1498 = not sold
1499 = not sold
1500 = not sold
1501 = not sold
1502 = not sold
1503 = not sold
1504 = not sold
1505 = not sold
1506 = not sold
1507 = not sold
1508 = not sold
1509 = not sold
1510 = not sold
1511 = not sold
1512 = not sold
1513 = not sold
1514 = not sold
1515 = not sold
1516 = not sold
1517 = not sold
1518 = not sold
1519 = not sold
1520 = not sold
1521 = not sold
1522 = not sold
1523 = not sold
1524 = not sold
1525 = not sold
1526 = not sold
1527 = not sold
1528 = not sold
1529 = not sold
1530 = not sold
1531 = not sold
1532 = not sold
1533 = not sold
1534 = not sold
1535 = not sold
1536 = not sold
1537 = not sold
1538 = not sold
1539 = not sold
1540 = not sold
1541 = not sold
1542 = not sold
1543 = not sold
1544 = not sold
1545 = not sold
1546 = not sold
1547 = not sold
1548 = not sold
1549 = not sold
1550 = not sold
1551 = not sold
1552 = not sold
1553 = not sold
1554 = not sold
1555 = not sold
1556 = not sold
1557 = not sold
1558 = not sold
1559 = not sold
1560 = not sold
1561 = not sold
1562 = not sold
1563 = not sold
1564 = not sold
1565 = not sold
1566 = not sold
1567 = not sold
1568 = not sold
1569 = not sold
1570 = not sold
1571 = not sold
1572 = not sold
1573 = not sold
1574 = not sold
1575 = not sold
1576 = not sold
1577 = not sold
1578 = not sold
1579 = not sold
1580 = not sold
1581 = not sold
1582 = not sold
1583 = not sold
1584 = not sold
1585 = not sold
1586 = not sold
1587 = not sold
1588 = not sold
1589 = not sold
1590 = not sold
1591 = not sold
1592 = not sold
1593 = not sold
1594 = not sold
1595 = not sold
1596 = not sold
1597 = not sold
1598 = not sold
1599 = not sold
1600 = not sold
1601 = not sold
1602 = not sold
1603 = not sold
1604 = not sold
1605 = not sold
1606 = not sold
1607 = not sold
1608 = not sold
1609 = not sold
1610 = not sold
1611 = not sold
1612 = not sold
1613 = not sold
1614 = not sold
1615 = not sold
1616 = not sold
1617 = not sold
1618 = not sold
1619 = not sold
1620 = not sold
1621 = not sold
1622 = not sold
1623 = not sold
1624 = not sold
1625 = not sold
1626 = not sold
1627 = not sold
1628 = not sold
1629 = not sold
1630 = not sold
1631 = not sold
1632 = not sold
1633 = not sold
1634 = not sold
1635 = not sold
1636 = not sold
1637 = not sold
1638 = not sold
1639 = not sold
1640 = not sold
1641 = not sold
1642 = not sold
1643 = not sold
1644 = not sold
1645 = not sold
1646 = not sold
1647 = not sold
1648 = not sold
1649 = not sold
1650 = not sold
1651 = not sold
1652 = not sold
1653 = not sold
1654 = not sold
1655 = not sold
1656 = not sold
1657 = not sold
1658 = not sold
1659 = not sold
1660 = not sold
1661 = not sold
1662 = not sold
1663 = not sold
1664 = not sold
1665 = not sold
1666 = not sold
1667 = not sold
1668 = not sold
1669 = not sold
1670 = not sold
1671 = not sold
1672 = not sold
1673 = not sold
1674 = not sold
1675 = not sold
1676 = not sold
1677 = not sold
1678 = not sold
1679 = not sold
1680 = not sold
1681 = not sold
1682 = not sold
1683 = not sold
1684 = not sold
1685 = not sold
1686 = not sold
1687 = not sold
1688 = not sold
1689 = not sold
1690 = not sold
1691 = not sold
1692 = not sold
1693 = not sold
1694 = not sold
1695 = not sold
1696 = not sold
1697 = not sold
1698 = not sold
1699 = not sold
1700 = not sold
1701 = not sold
1702 = not sold
1703 = not sold
1704 = not sold
1705 = not sold
1706 = not sold
1707 = not sold
1708 = not sold
1709 = not sold
1710 = not sold
1711 = not sold
1712 = not sold
1713 = not sold
1714 = not sold
1715 = not sold
1716 = not sold
1717 = not sold
1718 = not sold
1719 = not sold
1720 = not sold
1721 = not sold
1722 = not sold
1723 = not sold
1724 = not sold
1725 = not sold
1726 = not sold
1727 = not sold
1728 = not sold
1729 = not sold
1730 = not sold
1731 = not sold
1732 = not sold
1733 = not sold
1734 = not sold
1735 = not sold
1736 = not sold
1737 = not sold
1738 = not sold
1739 = not sold
1740 = not sold
1741 = not sold
1742 = not sold
1743 = not sold
1744 = not sold
1745 = not sold
1746 = not sold
1747 = not sold
1748 = not sold
1749 = not sold
1751 = not sold
1752 = not sold
1753 = not sold
1754 = not sold
1755 = not sold
1756 = not sold
1757 = not sold
1758 = not sold
1759 = not sold
1760 = not sold
1761 = not sold
1762 = not sold
1763 = not sold
1764 = not sold
1765 = not sold
1766 = not sold
1767 = not sold
1768 = not sold
1769 = not sold
1770 = not sold
1771 = not sold
1772 = not sold
1773 = not sold
1774 = not sold
1775 = not sold
1776 = not sold
1777 = not sold
1778 = not sold
1779 = not sold
1780 = not sold
1781 = not sold
1782 = not sold
1783 = not sold
1784 = not sold
1785 = not sold
1786 = not sold
1787 = not sold
1788 = not sold
1789 = not sold
1790 = not sold
1791 = not sold
1792 = not sold
1793 = not sold
1794 = not sold
1795 = not sold
1796 = not sold
1797 = not sold
1798 = not sold
1799 = not sold
1800 = not sold
1801 = not sold
1802 = not sold
1803 = not sold
1804 = not sold
1805 = not sold
1806 = not sold
1807 = not sold
1808 = not sold
1809 = not sold
1810 = not sold
1811 = not sold
1812 = not sold
1813 = not sold
1814 = not sold
1815 = not sold
1816 = not sold
1817 = not sold
1818 = not sold
1819 = not sold
1820 = not sold
1821 = not sold
1822 = not sold
1823 = not sold
1824 = not sold
1825 = not sold
1826 = not sold
1827 = not sold
1828 = not sold
1829 = not sold
1830 = not sold
1831 = not sold
1832 = not sold
1833 = not sold
1834 = not sold
1835 = not sold
1836 = not sold
1837 = not sold
1838 = not sold
1839 = not sold
1840 = not sold
1841 = not sold
1842 = not sold
1843 = not sold
1844 = not sold
1845 = not sold
1846 = not sold
1847 = not sold
1848 = not sold
1849 = not sold
1850 = not sold
1851 = not sold
1852 = not sold
1853 = not sold
1854 = not sold
1855 = not sold
1856 = not sold
1857 = not sold
1858 = not sold
1859 = not sold
1860 = not sold
1861 = not sold
1862 = not sold
1863 = not sold
1864 = not sold
1865 = not sold
1866 = not sold
1867 = not sold
1868 = not sold
1869 = not sold
1870 = not sold
1871 = not sold
1872 = not sold
1873 = not sold
1874 = not sold
1875 = not sold
1876 = not sold
1877 = not sold
1878 = not sold
1879 = not sold
1880 = not sold
1881 = not sold
1882 = not sold
1883 = not sold
1884 = not sold
1885 = not sold
1886 = not sold
1887 = not sold
1888 = not sold
1889 = not sold
1890 = not sold
1891 = not sold
1892 = not sold
1893 = not sold
1894 = not sold
1895 = not sold
1896 = not sold
1897 = not sold
1898 = not sold
1899 = not sold
1900 = not sold
1901 = not sold
1902 = not sold
1903 = not sold
1904 = not sold
1905 = not sold
1906 = not sold
1907 = not sold
1908 = not sold
1909 = not sold
1910 = not sold
1911 = not sold
1912 = not sold
1913 = not sold
1914 = not sold
1915 = not sold
1916 = not sold
1917 = not sold
1918 = not sold
1919 = not sold
1920 = not sold
1921 = not sold
1922 = not sold
1923 = not sold
1924 = not sold
1925 = not sold
1926 = not sold
1927 = not sold
1928 = not sold
1929 = not sold
1930 = not sold
1931 = not sold
1932 = not sold
1933 = not sold
1934 = not sold
1935 = not sold
1936 = not sold
1937 = not sold
1938 = not sold
1939 = not sold
1940 = not sold
1941 = not sold
1942 = not sold
1943 = not sold
1944 = not sold
1945 = not sold
1946 = not sold
1947 = not sold
1948 = not sold
1949 = not sold
1950 = not sold
1951 = not sold
1952 = not sold
1953 = not sold
1954 = not sold
1955 = not sold
1956 = not sold
1957 = not sold
1958 = not sold
1959 = not sold
1960 = not sold
1961 = not sold
1962 = not sold
1963 = not sold
1964 = not sold
1965 = not sold
1966 = not sold
1967 = not sold
1968 = not sold
1969 = not sold
1970 = not sold
1971 = not sold
1972 = not sold
1973 = not sold
1974 = not sold
1975 = not sold
1976 = not sold
1977 = not sold
1978 = not sold
1979 = not sold
1980 = not sold
1981 = not sold
1982 = not sold
1983 = not sold
1984 = not sold
1985 = not sold
1986 = not sold
1987 = not sold
1988 = not sold
1989 = not sold
1990 = not sold
1991 = not sold
1992 = not sold
1993 = not sold
1994 = not sold
1995 = not sold
1996 = not sold
1997 = not sold
1998 = not sold
1999 = not sold
2000 = not sold
2001 = not sold
2002 = not sold
2003 = not sold
2004 = not sold
2005 = not sold
2006 = not sold
2007 = not sold
2008 = not sold
2009 = not sold
2010 = not sold
2011 = not sold
2012 = not sold
2013 = not sold
2014 = not sold
2015 = not sold
2016 = not sold
2017 = not sold
2018 = not sold
2019 = not sold
2020 = not sold
2021 = not sold
2022 = not sold
2023 = not sold
2024 = not sold
2025 = not sold
2026 = not sold
2027 = not sold
2028 = not sold
2029 = not sold
2030 = not sold
2031 = not sold
2032 = not sold
2033 = not sold
2034 = not sold
2035 = not sold
2036 = not sold
2037 = not sold
2038 = not sold
2039 = not sold
2040 = not sold
2041 = not sold
2042 = not sold
2043 = not sold
2044 = not sold
2045 = not sold
2046 = not sold
2047 = not sold
2048 = not sold
2049 = not sold
2050 = not sold
2051 = not sold
2052 = not sold
2053 = not sold
2054 = not sold
2055 = not sold
2056 = not sold
2057 = not sold
2058 = not sold
2059 = not sold
2060 = not sold
2061 = not sold
2062 = not sold
2063 = not sold
2064 = not sold
2065 = not sold
2066 = not sold
2067 = not sold
2068 = not sold
2069 = not sold
2070 = not sold
2071 = not sold
2072 = not sold
2073 = not sold
2074 = not sold
2075 = not sold
2076 = not sold
2077 = not sold
2078 = not sold
2079 = not sold
2080 = not sold
2081 = not sold
2082 = not sold
2083 = not sold
2084 = not sold
2085 = not sold
2086 = not sold
2087 = not sold
2088 = not sold
2089 = not sold
2090 = not sold
2091 = not sold
2092 = not sold
2093 = not sold
2094 = not sold
2095 = not sold
2096 = not sold
2097 = not sold
2098 = not sold
2099 = not sold
2100 = not sold
2101 = not sold
2102 = not sold