Oslomyntgalleri.no Nettbutikk Kontakt Auksjon Nyheter Om oss Oppnådde priser Nåværende bud .

591

OLAV KYRRE 1067-1093. Penning (0,89 g)


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 10 000,00 1 Bids Details

592

HÅKON VI MAGNUSSON 1355-1380. Hulpenning, Bergen ((0,24 g)


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 4 000,00 1 Bids Details

593

HANS 1483-1513. Hvid, Bergen (0,58 g)


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 7 000,00 0 Bids Details

594

HANS 1483-1513. Hvid, Bergen (0,74 g)


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 6 000,00 1 Bids Details

595

GAUTE IVARSSON 1474-1510. Hvid u.år/n.d., Nidaros (0,56 g). Pregesprekk/striking crack


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 2 500,00 0 Bids Details

596

GAUTE IVARSSON 1474-1510. Hvid u.år/n.d., Nidaros (0,54 g). RR. Små kantskader/minor edge cracks


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 15 000,00 0 Bids Details

597

GAUTE IVARSSON 1474-1510. Hvid u.år/n.d., Nidaros (0,37 g). Små hull/minor holes


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

598

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 speciedaler 1646. S.15


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. H. Ernst 1915 nr.181, Sagførernes auktioner 25/11-1936 nr.172, Holder Hede og Ahlström nr.12 17/10-1976 nr.979. Dette eksemplaret er avbildet i både Norges Mynter 1976 utgaven og 1992 utgaven

kr

Current Price kr 250 000,00 0 Bids Details

599

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1629. RR. Har vært oppgravert/has been tooled. S.9


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 30 000,00 0 Bids Details

600

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1631. S.8


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 25 000,00 0 Bids Details

601

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1648. S.12


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 22 000,00 0 Bids Details

602

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1648. S.12


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 20 000,00 0 Bids Details

603

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1/2 speciedaler 1635. RR. Svakt korrodert. S.5


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 150 000,00 0 Bids Details

604

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1/4 speciedaler 1641. Har vært anhengt/has been mounted. S.12


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 10 000,00 0 Bids Details

605

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1/4 speciedaler 1646. S.43


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 20 000,00 0 Bids Details

606

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1/4 speciedaler 1648. S.27


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 18 000,00 0 Bids Details

607

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1/8 speciedaler 1630. Har vært anhengt/has been mounted S.11


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 9 000,00 0 Bids Details

608

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 mark 1644. Pregesprekk/striking crack. S.48


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 500,00 0 Bids Details

609

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 mark 1645. S.38


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 000,00 0 Bids Details

610

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1 mark 1644. S.82


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 0 Bids Details

611

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1 mark 1644. S.82 var.


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 4 000,00 0 Bids Details

612

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1 mark 1645. S.62


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 500,00 0 Bids Details

613

CHRISTIAN IV 1588-1648. 8 skilling 1644. Svakt buklet/slightly creased. S.88


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Myntgalleriet 1995

kr

Current Price kr 9 000,00 0 Bids Details

614

CHRISTIAN IV 1588-1648. 8 skilling 1644. S.91


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

615

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 skilling 1644. Liten pregesprekk/minor striking crack. S.138


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 0 Bids Details

616

FREDERIK III 1648-1670. 2 speciedaler 1668. RR. Riper og kantskader/scratches and edge nicks. S.10


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Denne mynten er kjent i 10 eksemplarer hvorav 5 er i privat eie: 1. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (MK nr.777b) 2. Eremitagen, St.Petersburg 3. Kungliga Myntkabinettet, Stockholm 4. Myntkabinettet, Universitetet i Oslo 5. L. E. Bruun nr.10026 6. Oslo Mynthandel a/s nr.28 30/11-1991 nr.140 i en norsk privatsamling 7. Zinck V 8/5-2003 nr.289 i en norsk privatsamling 8. Thomas Høiland nr.137 4/11-2010 nr.2242 i en norsk privatsamling 9. Olav Kirkevolls forsvunnete eksemplar 10. Dette eksemplar som Bernhard F. Brekke kjøpte hos Guldstuen i november 1963. BFB solgte mynten til en norsk samler som satte mynten opp på Riibe Myntauksjoner nr.3 2/3-1985 nr.66, mynten ble så omsatt igjen på Oslo Myntgalleri a/s nr.6 9/5-2015 nr.232

kr

Current Price kr 125 000,00 0 Bids Details

617

FREDERIK III 1648-1670. Speciedaler 1652. S.7


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Schulman 1930 og Zinck III 4/5-2002 nr.302

kr

Current Price kr 50 000,00 0 Bids Details

618

FREDERIK III 1648-1670. Speciedaler 1656. S.13


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. Helge Reff, Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/3-1987 nr.233 og PHK IX 2/5-2012 nr.2/5-2012 nr.353

kr

Current Price kr 75 000,00 0 Bids Details

619

FREDERIK III 1648-1670. Speciedaler 1660. S.13


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. O. B. Carlsen 1937 nr.71, Gerhard Wohrm og Oslo Myntgalleri a/s nr.14 12/5-2018 nr.359

kr

Current Price kr 70 000,00 0 Bids Details

620

FREDERIK III 1648-1670. 4 mark 1669. Brosjespor fjernet/traces of brooch removed. S.35


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Erik R. Gjertsen og Oslo Myntgalleri a/s nr.7 28/11-2015 nr.96 Denne mynten er en såkalt mysteriekrone og er Norges første 4 mark

kr

Current Price kr 25 000,00 0 Bids Details

621

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1650. Renset/cleaned. S.24


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 500,00 0 Bids Details

622

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1655. S.35


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 4 000,00 0 Bids Details

623

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1656. S.23


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Kjøpt av Karl Kramme i 2002

kr

Current Price kr 3 500,00 1 Bids Details

624

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1656. S.26


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 500,00 0 Bids Details

625

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1657. S.37


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthanswl a/s nr.56 19/11-2005 nr.413

kr

Current Price kr 3 500,00 0 Bids Details

626

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1666. S.102


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

627

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1666. S.104


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.52 29/11-2003 nr.218

kr

Current Price kr 3 000,00 1 Bids Details

628

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1669. S.40


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 6 000,00 0 Bids Details

629

FREDERIK III 1648-1670. 1 mark 1651. S.40


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 1 Bids Details

630

FREDERIK III 1648-1670. 1 mark 1654. S.36


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 1 200,00 0 Bids Details

631

FREDERIK III 1648-1670. 1 mark 1655. S.41


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 0 Bids Details

632

FREDERIK III 1648-1670. 1 mark 1668. S.64


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 7 000,00 0 Bids Details

633

FREDERIK III 1648-1670. 1 mark 1668. S.64


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 000,00 0 Bids Details

634

FREDERIK III 1648-1670. 8 skilling 1665. S.53


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Oslo Myntgalleri a/s nr.11 27/11-2016 nr.1642

kr

Current Price kr 7 000,00 0 Bids Details

635

FREDERIK III 1648-1670. 2 skilling 1669. S.73


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

636

FREDERIK III 1648-1670. 1 skilling 1663 (Speilvendte N`er på begge sider). S. -


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 200,00 0 Bids Details

637

FREDERIK III 1648-1670. 1 skilling 1670. RR. S.14


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Denne mynten er idag kjent i 7 eksemplarer hvorav 6 er i privat eie:1. Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling, København (KP nr.1117). Kjøpt på Bech 1906 nr.6332. Hauberg 1929 nr.3553 - Hede - solgt i 1969 til Bernhard F. Brekke - Oslo Mynthandel a/s nr.4 8/3-1980 nr.345 nå i en norsk privatsamling.3. Oslo Mynthandel a/s nr.31 24/4-1993 nr.2854. Norsk privatsamling5. Norsk privatsamling6. Norsk privatsamling7. Dette eksemplar som ble kjøpt av Oslo Mynthandel a/s i 1990. Den ble senere omsatt på Oslo Myntgalleri a/s nr.4 10/5-2014 nr.593

kr

Current Price kr 30 000,00 0 Bids Details

638

CHRISTIAN V 1670-1699, CHRISTIANIA. Sølvavslag u.år/n.d. (7,10 g). S.5a


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Kjøpt av Numisma Mynthandel 20/6-2002

kr

Current Price kr 3 000,00 1 Bids Details

639

CHRISTIAN V 1670-1699, CHRISTIANIA. Speciedaler 1674. S.11


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Kjøpt av Ragnar Kyllo

kr

Current Price kr 75 000,00 0 Bids Details

640

CHRISTIAN V 1670-1699, CHRISTIANIA. 4 mark 1671. Ripe på revers/scratch on reverse. S.30


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 500,00 0 Bids Details