Oslomyntgalleri.no Nettbutikk Kontakt Auksjon Nyheter Om oss Oppnådde priser Nåværende bud .

311

Christian VII: Karen Angell Suhm d.1788. Adzer. Sølv. 53 mm


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 1 Bids Details

312

Frederik VI. Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab 1811. Jacobson. Bronse. Galvano. 55 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 4 000,00 1 Bids Details

313

Niels Treschow 1813. Conradsen. Bronse. 40 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 1 Bids Details

314

Carl XIII, Sveriges og Norges Forening 1814. Frumerie. Sølv. 41 mm. RR.


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens: Denne medaljen var et håndfast bevis på personalunionen mellom Norge og Sverige. Medaljen ble bl.a. gitt til medlemmene av den syv mann store deputasjonen Stortinget sendte til kong Carl XIII. Deputasjonen ble ledet av stortingspresident W. F. K. Christie (1778-1849). Christie kom som representant til Riksforsamlingen på Eidsvold i 1814. Han representerte Bergen på Stortinget 1815-1816 og 1818. Han var også Stiftamtmann i Bergen 1815-1825 og senere tollinspektør samme sted 1828-1849. Medaljen ble preget 11.desember 1814 i svært få eksemplarer. Kjetil Kvist

kr

Current Price kr 18 500,00 2 Bids Details

315

Carl XIII, Sveriges og Norges Forening 1814. Osm. Nordgaard. Frumerie. Sølv. 41 mm. RR.


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens: Det vanket dekorasjoner og gaver til medlemmene av deputasjonen i 1814. De ble mottatt med pomp og prakt på slottet i Stockholm 14.desember 1814, og de fikk gaver og dekorasjoner etter avskjedsmiddagen 7.januar 1815. De fleste i følget fikk en orden fra kongen. Fire fikk Nordstjerneordenen, og den eneste militære deputant fikk Sverdordenen. De to bonderepresentantene i deputasjonen var ikke kvalifisert for en orden. De fikk istedenfor gullmedaljer i gullkjede til å henge om halsen. Det spesielle med medaljene er at de ble preget med navnet til mottakeren, i dette tilfellet Aasmund Saamundsson Nordgaard (1776-1864). Originalen i gull er fremdeles i privat eie. Senere er det preget avslag - som denne - av medaljen for museer og andre. De er alle svært sjeldne. Kjetil Kvist

kr

Current Price kr 21 000,00 2 Bids Details

316

Ensidig portrett medalje av Carl (XIV) Johan 1813-1814. Forgylt sølv med krone. 15 mm


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 300,00 1 Bids Details

317

Carl XIV Johan, Kastepenning til kroningen i Trondheim 1818. Middelthun. Sølv. 30 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 500,00 0 Bids Details

318

Carl XIV Johan. Medaljen for Flid og Duelighed 1826. Middelthun. Tinn. 62 mm. To ensidige avslag satt sammen. RR.


Land: Norway

Kvalitet: 0

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.41 25/4-1998 nr.143

kr

Current Price kr 8 000,00 0 Bids Details

319

Johan Herman Wessel 1835. Krohn. Sølv. 43 mm. Små riper/minor scratches


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 1 Bids Details

320

Carl XIV Johan, Vitenskapsselskapets store gullmedalje 1836. Lundgren. Galvano. Sølv. 42 mm. Renset/cleaned


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

321

Carl XIV Johan, Vitenskapsselskapets lille gullmedalje 1836. Lundgren. Galvano. Sølv. 31 mm. Renset/cleaned


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 000,00 0 Bids Details

322

Kronprins Oscar (I), Vitenskapsselskapets lille sølvmedalje 1838. Lundgren. Sølv. 30 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0

Proveniens:

kr

Current Price kr 4 000,00 1 Bids Details

323

Carl XIV Johan. 25 års regjeringsjubileum 1843. Lundgren. Sølv. 60 mm. Ripe på advers/scratch on obverse


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

324

Carl (XV). Kronprinsens prismedalje. Lundgren. Gull. 34,6 g. 30 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 10 500,00 2 Bids Details

325

Oberstløytnant Hans Helgesen 1850. Allen & Moore. Tinn. 45 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

326

Generalmajor Olaf Rye 1850. Allen & Moore. Tinn. 45 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

327

Tønsberg Landboforening 1868. Bergslien. Sølv. 33 mm. RRR.


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 400,00 4 Bids Details

328

Den tekniske forening i Christiania 1851. Prismedalje. Schilling. Sølv. 50 mm. Kantskade/edge nick


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 1 Bids Details

329

Den 2.dn. Industriutstilling i Bergen 1852. Bergslien. Bronse. 38 mm. R.


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 550,00 2 Bids Details

330

Smaalenenes Amts landhusholdningsselskab 1856. Ahlborn. Sølv. 60 mm. RR.


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 000,00 1 Bids Details

331

Christoffer Hansteens erindringsmedalje 1856. Bergslien. Sølv. 38 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 550,00 2 Bids Details

332

Carl XV. Kroningsmedaljen. Loos. Sølv. Kullrich. 42 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 500,00 1 Bids Details

333

Carl XV. Universitetets minnemedalje til kroningen i 1860. Schnitzpahn. Sølv. 41 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 200,00 1 Bids Details

334

Carl XV. Universitetets minnemedalje til kroningen i 1860. Schnitzpahn. Tambak. 41mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 250,00 1 Bids Details

335

Carl XV. Universitetets minnemedalje til kroningen i 1860. Schnitzpahn. Bronse. 41 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0

Proveniens:

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

336

Militaire tidsskrifts prismedalje 1860. Loos. Sølv med hempe og bånd. 33 mm. RR.


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 4 000,00 0 Bids Details

337

Militaire tidsskrifts prismedalje. Rui. Forgylt bronse. 15 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 200,00 1 Bids Details

338

Det grønnes over grøde 1861. Loos. Sølv. 42 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 000,00 0 Bids Details

339

Universitetets 50 års jubileum 1861. Kullrich. Sølv. 42 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 800,00 1 Bids Details

340

Universitetets 50 års jubileum 1861. Kullrich. Bronse. 42 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 200,00 1 Bids Details

341

St.Olafs kirke i Trondheim 1862. Wiener. Bronse. 60 mm. Riper/scratches


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 800,00 3 Bids Details

342

Centralforeningen for udbredelse af legemsøvelser og vaabenbrug 1863. Loos. Sølv med hempe og bånd. 30 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

343

Skyttermedalje. Sølv med hempe og bånd. 30 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Denne medaljen minner i utseende om Kvist 40, men er verken beskrevet hos Kvist eller Holst

kr

Current Price kr 550,00 2 Bids Details

344

Carl XV. Internasjonale fiskeriutstilling i Bergen 1865. Dubois. Bronse. 81 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 200,00 2 Bids Details

345

Jørgen Herman Vogt 1867. Weckwerth. Sølv. 55 mm. Prakteksemplar/choice


Land: Norway

Kvalitet: 0

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 000,00 1 Bids Details

346

Regattaen i Stavanger 1868. Tostrup. Bronse. 41 mm. RR.


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 1 Bids Details

347

Carl XV. Industriutstillingen i Tromsø 1870. Weckwerth. Sølv. 41 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 500,00 1 Bids Details

348

Den venskabelige forening af 1846. Andersen. Sølv med hempe. 42mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Utdelt i 1965 og stemplet av gullsmed Martin Sunde (MS)

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

349

Carl XV, Den norske håndverk- og industriforening i Christiania 1871. Belønningsmedalje. Weckwerth. Bronse. 41 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0

Proveniens:

kr

Current Price kr 300,00 1 Bids Details

350

Norge 1000 år 1872. Middelthun/Conradsen. Sølv. 52 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 550,00 2 Bids Details

351

Oscar II. Erindringsmedalje fra kong Oscar II og dronning Sophies kroning 1873. Kullrich/Weigand. Sølv. 42 mm. Prakteksemplar/choice


Land: Norway

Kvalitet: 0

Proveniens: Universitetet var sin konge tro, og laget en helt spesiell erindringsmedalje til kong Oscar II s kroning. Denne ble laget i et svært lite opplag: 3 i gull, 120 i sølv, 50 i tambak (nygull) og 500 i bronse ble preget hos Berliner Medaillen-Münze. De tre gullmedaljene ble gitt til de kongelige. Resten ble - slik det var vanlig ved Universitetet - delt ut til verdige mottagere i den akademiske verden. Passende nok hadde universitetets medalje bildet av Clio - antikkens muse for historie - på reversen. Hun fulgte med og skrev ned bragdene til store menn slik som kong Oscar II. Kjetil Kvist

kr

Current Price kr 1 050,00 2 Bids Details

352

Industriutstilling i Drammen 1873. Prismedalje. Bergslien/Conradsen. Bronse. 38 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Utstillingen i Drammen 1873 var en stor suksess. Det ble delt ut 45 sølvmedaljer og 100 bronsemedaljer. Interessant nok er dette en av de få medaljene skulptør Brynjulf Bergslien (1830-1898) utførte. Den ble preget i København hos Harald Coinradsen (1817-1905). Bergslien fikk opplæring i gravørfaget hos Conradsen, men det var før han ble så frustrert over gravørfagets stilling i Norge at han slo seg på skulptur istedenfoir. Denne medaljen viser at Bergslien var en habil medaljegravør, men han var nok en langt bedre skulptør når det kom til stykket. Kjetil Kvist

kr

Current Price kr 300,00 1 Bids Details

353

Gustav (V). Kronprinsens prismedalje. Weigand. Bronse. 31 mm. RRR.


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Denne medaljen var litt av en skandale i sin tid. Siden kronprins Carl innstiftet Kronprinsens gullmedalje i 1849 var det en årviss tradisjon ved Universitetet at fortjente studenter ble belønnet med medaljen. Den 4.januar 1874 tar kammerherre Christian Holst initiativ til en ny medalje. Helt siden starten var medaljen prydet med kronprins Carl, senere Carl XVs portrett, men under Oscar var det den unge krionprins Gustavs tur. Kong Oscar II bifaller Holsts forslag, og som så ofte før ble medaljen utformet og preget ved Berliner Medaillen-Münze.Kongeparet godkjente også tegningen som skulle være forelegg for medaljen. De ønsket en medalje der den sivile drakten til kroinprinsen ikke synes, og at han ble avbildet med en naken nakke og hals og at portrettet var sett delvis forfra. Den første forsendelsen av de ferdige medaljene ble sendt fra Berlin i juni 1874. Den falt ikke i god jord. "Det er jo aldeles forferdelig" utbrøt kongen og dronningen. Særlig dronning Sophie var nedslått over det endelige resultatet. Holst måtte ta medaljene i retur og få Berliner Medallien-Münze til å lage en ny medalje.Dette er en sjelden medalje. Det ble levert 4 gull-, 5 sølv-, 3 tambak (nygull)- og 3 bronsemedaljer fra Berlin. De fire gullmedaljene ble straks returnert og ble formodentlig smeltet om til andre medaljer. Av de resterende beholdt kong Oscar II 2 eksemplarer. Riktignok hadde hab refusert medaljen og synes den var forferdelig, men som man sa:"Da Kongen har en meget fuldstændig og vel ordnet Medaillesamling, ønsker Han for Complethetens Skyld at beholde de 2 Forsøgsmedailler." De var ikke gode nok som prismedaljer, men likevel verdige en kongelig samling. Kjetil Kvist

kr

Current Price kr 10 500,00 2 Bids Details

354

Avdukningen av Carl Johan monumentet 1875. Weigand. Sølv. 30 mm


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Rytterstatuen av Carl XIV Johan ble avduket 7.serptember 1875 med all den pomp og prakt man kunne fremvise i Christiania. Begivenheten ble feiret fra morgen til kveld, og med mer enn 40.000 publikummere. Det ble selvsagt utgitt en medalje. Denne ble preget ved Berliner Medaillen-Münze i Berlin. Det ble laget 630 i bronse, 50 i tambak (nygull), 80 i sølv og 2 i gull. Gullmedaljene ble påsatt bånd for å bæres om halsen. De gikk til de to prinser Bernadotte. Kjetil Kvist

kr

Current Price kr 500,00 1 Bids Details

355

Avdukningen av Carl Johan monumentet 1875. Lie. Forsølvet bronse. 21 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Denne lille medaljen ble tegnet av Brynjulf Bergslien og utgitt av P. A. Lie i Christiania. Det kongelige hoff bestilte tilsammen 1525 eksemplarer i ulike metaller. Disse ble delt ut til soldater og offiserer som deltok ved avdukningen av monumentet. Kjetil Kvist

kr

Current Price kr 150,00 0 Bids Details

356

Dronning Josephines minnemedalje 1876. Weigand. Sølv. 27 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0

Proveniens: Minnemedaljen for dronning Josephine (1807-1876) ble utgitt i 1877. Som mange andre offisielle medaljer på denne tiden ble den preget hos Berliner Medaillen-Münze og i et meget beskjedent opplag. Det ble preget 4 i gull, 20 i sølv, 30 i tambak (nygull) og 150 i bronse. Kjetil Kvist

kr

Current Price kr 600,00 1 Bids Details

357

H. M. Kong Oscar IIs medalje til belønning for det norske landbruk. Loos. Sølv med agraff og bånd. 32 mm


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 4 000,00 1 Bids Details

358

Oscar II. Den norske håndverks- og industriforening i Christiania 1879. Weckwerth. Sølv. 41 mm. Riper og kantskader/scratches and edge nicks


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

359

Avdukningen av Christian IV statuen 1880. Ekwall. Bronse. 52 mm


Land: Norway

Kvalitet: 0

Proveniens:

kr

Current Price kr 300,00 1 Bids Details

360

Oscar II. Kunst og Industriutstillingen i Christiania 1883. Prismedalje. Weckwerth. Sølv. 41 mm. Riper/scratches


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details