Oslomyntgalleri.no Nettbutikk Kontakt Auksjon Nyheter Om oss Oppnådde priser Nåværende bud .

401

5 rigsdaler courant 1799. No.397134. Tapet, flekker og rifter/taped, spots and tears


Land: Denmark-Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens: Ex. Oslo Myntgalleri a/s nr. 5 29/11-2014 nr.7

kr

Current Price kr 600,00 0 Bids Details

402

1 rigsdaler courant 1800. No.481???. Skitten, blekkskrift på revers/dirty, inkwriting on reverse


Land: Denmark-Norway

Kvalitet: 1/1-

kr

Current Price kr 600,00 1 Bids Details

403

1 rigsdaler courant 1802. No.120757. Rift, skitten og flekker/tear, dirty and spots


Land: Denmark-Norway

Kvalitet: 1-

kr

Current Price kr 400,00 0 Bids Details

404

Speciedaler 1869 (6. utgave). No.2999515. Lite stifthull og små flekker/minor pin hole and minor spots


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

kr

Current Price kr 20 000,00 1 Bids Details

405

1000 kroner 1892. Sundland/Bøgh. No.---9428. UNIK/UNIQUE. Hullmakulert med seks hull, lett falmet og noe skitten/hole cancelles with six holes, slightly faded and some dirt


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.21 8/10-1988 nr.38
Ex. En dansk privatsamling innkjøpt på slutten av 1970-tallet og sannsynligvis ex. Lynge 1899 nr.505

Information: Kun to 1000 kroner av første utgave er kjent i privat eie, en fra 1894 i Kjell Riibe`s samling samt denne, begge hullmakulert/only two 1000 kroner 1.st. Edition are known in private collections, one from 1894 in Kjell Riibe`s collection and this specimen, both hole cancelled

kr

Current Price kr 750 000,00 1 Bids Details

406

500 kroner 1879. Kamstrup/Blom. No.0039514. RRR. Hullmakulert med fire hull, skitten, brennmerke og liten kantdel borte/hole cancelles with four holes, dirty, burnmark and minor edge part torned off


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.21 8/10-1988 nr.39
Ex. En dansk privatsamling innkjøpt på slutten av 1970-tallet og sannsynligvis ex. Lynge 1899 nr.502

Information: Totalt tre 500 kroner av første utgave er kjent i privat eie, alle fra 1879 og alle hullmakulert/totally three 500 kroner 1.st. Edition are known in private collections all of them from 1879 and all hole cancelled. De to andre befinner seg i Kjell Riibe`s samling hvorav en stammer fra Oslo Mynthandel a/s nr.11 15/10-1983 nr.629 og Walt Jellum.

kr

Current Price kr 600 000,00 1 Bids Details

407

100 kroner 1880. Knudtzon/Dreyer. No.0658356. RRR. Hullmakulert med fire hull/holecancelled with four holes


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.21 8/10-1988 nr.40
Ex. En dansk privatsamling innkjøpt på slutten av 1970-tallet og sannsynligvis ex. Lynge 1899 nr.503

kr

Current Price kr 200 000,00 0 Bids Details

408

50 kroner 1880. Blom/Kamstrup. No.0807947. RR. To små stifthull i øverste venstre hjørne og under 50 i nederste venstre hjørne, rift på 3 mm i midten oppe, noe blekkskriftvi øverste venstre hjørne på baksiden/Two minor pinholes in upper left corner and under 50 in lower left corner, 3 mm tear in upper midpart, some inkwriting in uppervleft corner on the backside


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Oslo Myntgalleri a/s nr.13 25/11-2017 nr.5

kr

Current Price kr 350 000,00 0 Bids Details

409

50 kroner 1880. Blom/Kamstrup. No.0851604. RR. Hullmakulert med to hull/holecancelled with two holes


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.21 8/10-1988 nr.41
Ex. En dansk privatsamling innkjøpt på slutten av 1970-tallet og sannsynligvis ex. Lynge 1899 nr.504

kr

Current Price kr 125 000,00 1 Bids Details

410

10 kroner 1895. Bøgh. B5705136. R.


Land: Norway

Kvalitet: 1+

kr

Current Price kr 35 000,00 1 Bids Details

411

10 kroner 1895. Oxholm. B6474685. R. Små brettrifter/minor fold tears


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

Proveniens: Ex. Mogens Christensen og Peder S. Madsen

kr

Current Price kr 24 000,00 2 Bids Details

412

5 kroner 1892. Moe. 9563031


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. Peder S. Madsen

kr

Current Price kr 35 000,00 1 Bids Details

413

5 kroner 1896. Oxholm. C7881010


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

kr

Current Price kr 25 000,00 1 Bids Details

414

5 kroner 1899. Strøm. D9027313. Rift, skitten/tear, dirty


Land: Norway

Kvalitet: 1-2

kr

Current Price kr 8 000,00 3 Bids Details

415

1000 kroner 1919. A0179165


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. Peder S. Madsen

kr

Current Price kr 22 000,00 4 Bids Details

416

1000 kroner 1941. A0745762


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Kjøpt av Hans Rode a/s for kr. 1.000,-

kr

Current Price kr 13 000,00 5 Bids Details

417

1000 kroner 1942. A0827254. Rifter og flekker/tears and spots


Land: Norway

Kvalitet: 2

Information: Denne seddelen stammer fra vraket av D/S Bodø som sank utenfor Sandnessjøen 27. februar 1943

kr

Current Price kr 1 200,00 2 Bids Details

418

500 kroner 1918. A0099640


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Peder S. Madsen

kr

Current Price kr 42 000,00 4 Bids Details

419

500 kroner 1932. A0173592. R. Skrift på baksiden/writing on reverse


Land: Norway

Kvalitet: 1

Information: Skrevet på revers 5/6-31 15000,-

kr

Current Price kr 25 000,00 1 Bids Details

420

500 kroner 1942. A0382232


Land: Norway

Kvalitet: 1

kr

Current Price kr 22 000,00 1 Bids Details

421

100 kroner 1930. A8480410. Små brettrifter/minor fold tears


Land: Norway

Kvalitet: 1

kr

Current Price kr 1 800,00 1 Bids Details

422

100 kroner 1931. A8796298


Land: Norway

Kvalitet: 1

kr

Current Price kr 1 400,00 1 Bids Details

423

100 kroner 1938. B2482199


Land: Norway

Kvalitet: 1-

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

424

50 kroner 1929. B0073733. Skitten, små brettrifter/dirty, minor fold tears


Land: Norway

Kvalitet: 1-

kr

Current Price kr 1 600,00 1 Bids Details

425

50 kroner 1934. B2867629


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

kr

Current Price kr 1 800,00 1 Bids Details

426

Lot 2 stk. 50 kroner 1942. C4270874 og 10 kroner 1966. I


Land: Norway

Kvalitet: 2 og 1/1+

kr

Current Price kr 150,00 0 Bids Details

427

50 kroner 1943. C7771124


Land: Norway

Kvalitet: 1-

kr

Current Price kr 500,00 1 Bids Details

428

50 kroner 1944. D0241747


Land: Norway

Kvalitet: 1

kr

Current Price kr 1 000,00 1 Bids Details

429

10 kroner 1932. S1461356


Land: Norway

Kvalitet: 0

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

430

10 kroner 1935. U1121029


Land: Norway

Kvalitet: 01

kr

Current Price kr 600,00 0 Bids Details

431

10 kroner 1943. D9524159


Land: Norway

Kvalitet: 1+

kr

Current Price kr 250,00 0 Bids Details

432

10 kroner 1943. E1163556


Land: Norway

Kvalitet: 01

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

433

5 kroner 1914. E0803929


Land: Norway

Kvalitet: 01

kr

Current Price kr 6 000,00 1 Bids Details

434

5 kroner 1916. E9206379


Land: Norway

Kvalitet: 1-2

kr

Current Price kr 1 200,00 0 Bids Details

435

5 kroner 1919. F9877175


Land: Norway

Kvalitet: 1-

kr

Current Price kr 2 000,00 0 Bids Details

436

5 kroner 1932. M6607269


Land: Norway

Kvalitet: 1-2

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

437

5 kroner 1940. S3539074


Land: Norway

Kvalitet: 1

kr

Current Price kr 200,00 0 Bids Details

438

5 kroner 1944. W0027287


Land: Norway

Kvalitet: 1-

kr

Current Price kr 500,00 1 Bids Details

439

5 kroner 1944. W3162560


Land: Norway

Kvalitet: 0

kr

Current Price kr 2 600,00 0 Bids Details

440

1000 kroner 1946. A0288371


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

kr

Current Price kr 10 000,00 1 Bids Details

441

1000 kroner 1946. A0402294


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. Peder S. Madsen

kr

Current Price kr 20 000,00 0 Bids Details

442

100 kroner 1945. A1924061


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

kr

Current Price kr 700,00 0 Bids Details

443

100 kroner 1945. A3473859. Liten brettrift/minor fold tear


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

kr

Current Price kr 600,00 0 Bids Details

444

50 kroner 1945. A4526895


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens: Ex. Peder S. Madsen

kr

Current Price kr 4 000,00 0 Bids Details

445

50 kroner 1948. B1113300


Land: Norway

Kvalitet: 1

kr

Current Price kr 1 800,00 0 Bids Details

446

50 kroner 1949. B3933253. Rift/tear


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

kr

Current Price kr 900,00 1 Bids Details

447

50 kroner 1949. B3990351


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Peder S. Madsen

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

448

Lot 3 stk. 10 kroner 1945 B, 1951 T og 1952 V


Land: Norway

Kvalitet: VK

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

449

5 kroner 1947. C0517431


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

kr

Current Price kr 900,00 1 Bids Details

450

5 kroner 1951. H5000516


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

kr

Current Price kr 450,00 0 Bids Details