× Budrunden er avsluttet for dette objektet.
Oslo Myntgalleri nettauksjon nr. 2 den 17. juli 2024
Objektnr. 215

Rom, Caracalla & Geta 198-217, AR denarius, Roma 199-200 e.Kr. (2,72 g).

Objektsbilde
Objektsbilde
Objektsbilde
Objektnr. 215

  • Startdato:
  • Sluttdato:
  • Objekt ID: 13764960
  • Promsys_ListingSystemIdNum: 13764961