× Budrunden er avsluttet for dette objektet.
Auction 35, 36 and 37
Objektnr. 9

Penning, Oslo etter ca. 1285-1290. (1,69 g). R. Små korrosjonsflekker/minor corrossion spots

Hertug Håkon (V) Magnusson (1280-1299)
Objektsbilde
Objektsbilde
Objektsbilde
Objektnr. 9

  • Startdato:
  • Sluttdato:
  • Objekt ID: 12694466
  • Promsys_ListingSystemIdNum: 12694467