× Budrunden er avsluttet for dette objektet.
Auction 35, 36 and 37
Objektnr. 5

Penning (1,22 g). RR. Kantskade/edge crack

Magnus Lagabøter (1263-1280)
Objektsbilde
Objektsbilde
Objektsbilde
Objektnr. 5

  • Startdato:
  • Sluttdato:
  • Objekt ID: 12693694
  • Promsys_ListingSystemIdNum: 12693695