× Budrunden er avsluttet for dette objektet.
Auksjon nr. 33 og 34
Objektnr. 1477

Yuan Shih-kai, dollar år 9 (=1920). Lite kantmerke/small edge mark

Objektsbilde
Objektsbilde
Objektsbilde
Objektnr. 1477

  • Startdato:
  • Sluttdato:
  • Objekt ID: 12489245
  • Promsys_ListingSystemIdNum: 12489246