× Budrunden er avsluttet for dette objektet.
Auksjon nr. 33 og 34
Objektnr. 644

Georg Galster: "Danske og Norske Medailler og Jetons ca.1533-ca.1788"

Objektsbilde
Objektnr. 644

  • Startdato:
  • Sluttdato:
  • Objekt ID: 12329791
  • Promsys_ListingSystemIdNum: 12329792