× Budrunden er avsluttet for dette objektet.
Auksjon nr. 33 og 34
Objektnr. 639

John Krosby, Rakkestad 1834-1849, husmannspenge 8 skilling (Ett sommerdagsverk)

Objektsbilde
Objektsbilde
Objektsbilde
Objektnr. 639

  • Startdato:
  • Sluttdato:
  • Objekt ID: 12328933
  • Promsys_ListingSystemIdNum: 12328934