Oslomyntgalleri.no Nettbutikk Kontakt Auksjon Nyheter Om oss Oppnådde priser Nåværende bud .

53

Ca. 225-215 f.Kr., quadrigatus. Janushode/Jupiter i quadriga mot venstre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Spink & Son Ltd., Numismatic Circular sept. 1991 nr.5457

kr

Current Price kr 4 600,00 3 Bids Details

54

Ca. 217-215 f.Kr., Æ sextans. Hode av Merkur mot høyre/Skipsstavn


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. NAC auksjon F 17/4-1996 nr.1439

kr

Current Price kr 3 200,00 2 Bids Details

55

Ca. 211-206 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Dioscurene mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Busso Peus 28/4-1993 nr.172

kr

Current Price kr 800,00 1 Bids Details

56

Ca. 208 f.Kr., sestertius. Hode av Roma mot høyre/Dioscurene mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. Manton Ass., London, Liste nr.9 lot R83, 15/7-1993

kr

Current Price kr 1 500,00 0 Bids Details

57

Ca. 211-206 f.Kr., Æ as. Janushode/Skipsstavn mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. De Falco 9/10-1975, Martin Schøyen og Oslo Mynthandel a/s nr.39 5/4-1997 nr.1205

kr

Current Price kr 1 300,00 3 Bids Details

58

Ca. 211-206 f.Kr., Æ semis. Hode av Saturn mot høyre/Skipsstavn mot høyre


Land:

Kvalitet: 1/1-

Proveniens: Ex. NNF auksjon 23/11-1993 nr.18

kr

Current Price kr 200,00 0 Bids Details

59

Ca. 211-206 f.Kr., Æ semis. Hode av Saturn mot høyre/Skipsstavn mot høyre


Land:

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. NNF auksjon 29/8-2001 nr.4

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

60

Sextus Atilius Serranus (?), 157-155 f.Kr., Æ as. Janushode/Skipsstavn mot høyre


Land:

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 25/10-1995 nr.11

kr

Current Price kr 400,00 0 Bids Details

61

C. Titinius 141 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Victoria i biga mot høyre. Små testmerker på advers/minor testcuts on obverse


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/10-1994 nr.944

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

62

C. Renius 138 f.Kr., denarius. Hode av Roma not høyre/Juno i biga med geiter mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Olav Kirkevoll og Oslo Mynthandel a/s nr.37 2/3-1996 nr.492

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

63

P. Aelius Paetus 138 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Dioscurene mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/10-1994 nr.946

kr

Current Price kr 600,00 1 Bids Details

64

M. Baebius Q. F. Tampilus 137 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot venstre/Apollo i quadriga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 23/11-1993 nr.23

kr

Current Price kr 500,00 1 Bids Details

65

L. Antestius Gragulus 136 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Jupiter i quadriga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 23/11-1993 nr.21

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

66

C. Serveilius 136 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Dioscurene til hest. Pregesprekk/striking crack


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/10-1994 nr.955 (Ex. Harald Wischmann)

kr

Current Price kr 400,00 0 Bids Details

67

C. Aburius Geminus 134 f.Kr., Æ quadrans. Hode av Hercules mot høyre/Skipsstavn mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 22/2-1994 nr.3

kr

Current Price kr 550,00 2 Bids Details

68

P.Maenius M. F. Antias 132cf.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Jupiter i quadriga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Olav Kirkevoll og Oslo Mynthandel a/s nr.37 2/3-1996 nr.493

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

69

Q. Fabius Maximus 127 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Overflødighetshorn


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 22/2-1994 nr.11

kr

Current Price kr 550,00 3 Bids Details

70

C. Cassius 142 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Libertas i quadriga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. NNF auksjon 22/2-1994 nr.5 (Ex. Harald Wischmann)

kr

Current Price kr 500,00 1 Bids Details

71

M. Porcius Laeca 125 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Libertas i quadriga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/10-1994 nr.954 (Ex. Harald Wischmann)

kr

Current Price kr 400,00 0 Bids Details

72

M. Calidius, Q. Caecilius Metellus & Cn. Fulvius 117-116 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Victoria i biga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/10-1994 nr.959 (Ex. Harald Wischmann)

kr

Current Price kr 400,00 0 Bids Details

73

Cn. Domitius 116-115 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Jupiter i quadriga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 22/2-1994 nr.9

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

74

M. Cipius M. F. 115-114 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Victoria i biga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.41 25/4-1998 nr.1160 (Ex. Per Lundgren)

kr

Current Price kr 400,00 0 Bids Details

75

L. Flaminius Cilo 198-108 f.Kr., denarius. Hode av Roma mot høyre/Victoria i biga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.41 25/4-1998 nr.1159 (Ex. Per Lundgren)

kr

Current Price kr 500,00 1 Bids Details

76

L. Memmius 109-108 f.Kr., denarius. Mannshode mot høyre/Dioscurene stående mellom sine hester


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Busso Peus 28/4-1993 nr.308

kr

Current Price kr 700,00 6 Bids Details

77

L. Calpurnius Piso Caesonius & Q. Servilius Caepio 100 f.Kr., denarius. Hode av Saturn mot høyre/De to kvestorene sittende. Advers skjevt preget/obverse struck off-center


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 23/11-1993 nr.24

kr

Current Price kr 350,00 1 Bids Details

78

C. Vibius C. F. Pansa 90 f.Kr., denarius. Hode av Apollo mot høyre/Minerva i quadriga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.41 25/4-1998 nr.1165 (Ex.Per Lundgren)

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

79

L.Titurius L. F. Sabinus 89 f.Kr., denarius. Hode av kong Tatius mot høyre/Tarpeia i midten med en soldat på hver side


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/10-1994 nr.968 (Ex. Harald Wischmann)

kr

Current Price kr 650,00 3 Bids Details

80

L. Titurius L. F. Sabinus 89 f.Kr., Æ as. Janushode/Skipsstavn mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 28/8-1996 nr.10

kr

Current Price kr 800,00 0 Bids Details

81

Cn. Cornelius Lentulus 88 f.Kr., denarius. Hode av Mars mot høyre/Victoria i biga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 22/2-1994 nr.7

kr

Current Price kr 400,00 3 Bids Details

82

Cn. Cornelius Lentulus 88 f.Kr., quinarius. Hode av Jupiter mot høyre/Victoria kronende trofe. Noe skjevt preget/struck off-center


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 22/2-1994 nr.8

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

83

L. & C. Memmius L. F. Galeria 87 f.Kr., denarius. Hode av Saturn mot venstre/Venus i biga mot venstre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/10-1994 nr.972 (Ex. Harald Wischmann)

kr

Current Price kr 450,00 1 Bids Details

84

Gargonius, Ogulnius og Vergilius 86 f.Kr., denarius. Hode av Apollo mot høyre/Jupiter i quadriga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/10-1994 nr.972

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

85

L. Julius Bursio 85 f.Kr., denarius. Hode av ung mann mot høyre/Victoria i quadriga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Dansk Numismatisk Forening auksjon 11/3-1992 nr.14

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

86

Mn. Fonteius C. F. 85 f.Kr., denarius. Hode av Apollo mot høyre/Geit mot høyre innenfor laurbærkrans


Land:

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.41 25/4-1998 nr.1170 (Ex. Per Lundgren)

kr

Current Price kr 1 650,00 5 Bids Details

87

C. Licinius L. F. Macer 84 f.Kr., denarius. Byste av Apollo mot venstre/Minerva i quadriga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Dansk Numismatisk Forening auksjon 11/3-1992 nr.15

kr

Current Price kr 300,00 1 Bids Details

88

C. Servilius Vatta 82 eller 80 f.Kr., denarius. Hode av Apollo mot høyre/To ryttere i kamp


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.41 25/4-1998 nr.1169 (Ex. Per Lundgren)

kr

Current Price kr 700,00 5 Bids Details

89

A. Postumius A. F. S. N. Albinus 81 f.Kr., denarius. Hode av Hispania mot høyre/Togakledd mann foran legionørn


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/10-1994 nr.975 (Ex. Harald Wischmann)

kr

Current Price kr 600,00 7 Bids Details

90

L. Procilius L. F. 80 f.Kr., denarius. Hode av Juno Sospita mot høyre kledd i geiteskinn/Juno Sospita i biga mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Kjøpt i NNF privat 29/3-1995

kr

Current Price kr 350,00 1 Bids Details

91

L. Cassius Q. F. Longinus 78 f.Kr., denarius. Hode av Bacchus eller Liber mot høyre/Hode av Libera mot venstre. Revers skjevty preget/reverse struck off center


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.45 1/4-2000 nr.1333

kr

Current Price kr 450,00 2 Bids Details

92

L. Rustius 76 f.Kr., denarius. Hode av Mars mot høyre/Geitebukk mot høyre


Land:

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. NNF auksjon 30/9-1992 nr.8

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

93

L. Lucretius Trio 76 f.Kr., denarius. Hode av Neptun mot høyre/Gutt på delfin mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.41 25/4-1998 nr.1172 (Ex. Per Lundgren)

kr

Current Price kr 1 200,00 9 Bids Details

94

C. Postumius 74 vf.Kr., denarius. Hode av Diana mot høyre/Hund løpende mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.41 25/4-1998 nr.1173 (Ex. Per Lundgren)

kr

Current Price kr 700,00 3 Bids Details

95

L. Furius Cn. F. Brocchus 63 f.Kr., denarius. Hode av Ceres mot høyre/Stol


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Olav Kirkevoll og Oslo Mynthandel a/s nr.37 2/3-1996 nr.494

kr

Current Price kr 700,00 3 Bids Details

96

C. Cassius Longinus 55 f.Kr., denarius. Hode av Bonus Eventus mot høyre/Ørn stående mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. CNG liste 17.1 (23/1-1992)

kr

Current Price kr 1 050,00 3 Bids Details

97

Mn. Acilius Glabrio 49 f.Kr., denarius. Hode av Salus mot høyre/Valetudo stående mot venstre


Land:

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.37 2/3-1996 nr.710

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

98

C. Vibius C. F. C. N. Pansa 48 f.Kr., denarius. Hode av Pan mot høyre/Jupiter sittende mot venstre


Land:

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.41 25/4-1998 nr.1179 (Ex. Per Lundgren)

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

99

L.Plautius Plancus 47 f.Kr., denarius. Hode av Medusa en face/Aurora flygende mot høyre


Land:

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. Spink & Son 20/9-1993

kr

Current Price kr 7 200,00 7 Bids Details

100

T. Carisius 46 f.Kr., denarius. Hode av Sibyl Herophile mot høyre/Sfinx mot høyre. Små testmerker/minor test marks


Land:

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. NNF auksjon 25/11-2008 nr.28

kr

Current Price kr 500,00 1 Bids Details

101

Q. Metellius Scipio 47-46 f.Kr., denarius. Hode av Jupiter mot høyre/Elefant gående mot høyre


Land:

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. Tamco Numismatics 5/10-1996

kr

Current Price kr 3 400,00 3 Bids Details

102

Sextus Pompeius d.35 f.Kr., denarius, Sicilia 42-40 f.Kr. Hode av Pompeius den store mot høyre/Neptun stående mellom de Catanaeanske brødre. Liten blankett/small plsanchet


Land:

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Kjøpt av Oslo Mynthandel a/s 5/3-1993

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details