Oslomyntgalleri.no Nettbutikk Kontakt Auksjon Nyheter Om oss Oppnådde priser Nåværende bud .

768

SVERRE SIGURDSSON. 1177-1202 Brakteat med bokstaven A (0,05 g). Små kantskader/minor edge nicks


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 5 000,00 0 Bids Details

769

SVERRE SIGURDSSON. 1177-1202 Brakteat med bokstaven B (0,05 g)


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 7 400,00 3 Bids Details

770

SVERRE SIGURDSSON. 1177-1202 Brakteat med patriarkalkors (0,05 g)


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 5 000,00 1 Bids Details

771

SVERRE SIGURDSSON. 1177-1202 Brakteat med patriarkalkors (0,07 g). Liten kantskade/minor edge crack


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 4 000,00 0 Bids Details

772

ERIK MAGNUSSON 1280-1299. Penning, Tunsberg (1,23 g)


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 30 000,00 1 Bids Details

773

ERIK MAGNUSSON 1280-1299. Penning, Tunsberg (0,94 g). Liten pregesprekk/minor striking crack


Land: Norway

Kvalitet: 1-)(1

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 10 000,00 0 Bids Details

774

ERIK MAGNUSSON 1280-1299. Penning (0,53 g)


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 6 000,00 1 Bids Details

775

ERIK MAGNUSSON 1280-1299. Svartkrone (0,83 g). Samtidig forfalskning/contemporary counterfeit


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 3 000,00 1 Bids Details

776

ERIK MAGNUSSON 1280-1299. Svartkrone (0,57 g). Samtidig forfalskning/Contemporary counterfeit


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Per Hansen. Disse to samtidige forfalskningene stammer sannsynligvis fra et funn gjort på Alstad på Toten rundt 1820. Funnet besto av totalt ca. 1600 samtidige forfalskninger fra slutten av 1200-tallet. Myntene hadde svært lavt sølvinnhold og pga det og kronemotivet ble de kalt svartkroner.

kr

Current Price kr 3 000,00 1 Bids Details

777

HERTUG HÅKON (V) MAGNUSSON 1280-1299. 1/2 penning, Oslo (0,64 g)


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 30 000,00 1 Bids Details

778

HERTUG HÅKON (V) MAGNUSSON 1280-1299. 1/2 penning, Oslo (0,53 g)


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 18 000,00 2 Bids Details

779

HANS 1483-1513. Hvid, Bergen (0,63 g)


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex.Per Hansen

kr

Current Price kr 7 000,00 1 Bids Details

780

GAUTE IVARSSON 1474-1510. Hvid, Nidaros (0,64 g)


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 6 800,00 5 Bids Details

781

OLAV ENGELBREKTSSON 1523-1537. Skilling u.år/n.d., Nidaros (2,04 g). Pregesprekk/striking crack. S.2


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

Proveniens: Ex. Per Hansen

kr

Current Price kr 8 800,00 15 Bids Details

782

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1628. S.15


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 60 000,00 3 Bids Details

783

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1628. S.24


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Walt Jellum og Oslo Mynthandel a/s nr.55 16/4-2005 nr.155

kr

Current Price kr 27 000,00 3 Bids Details

784

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1635. S.3


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. Kjøpt av Kjell Germeten a/s

kr

Current Price kr 40 000,00 1 Bids Details

785

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1635. Liten pregesprekk/minor striking crack. S.3


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 25 000,00 1 Bids Details

786

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1637. S.4


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 20 000,00 1 Bids Details

787

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1643. S.6


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Haunstrup 1949 nr.1557, Gullik Kirkevoll, Olav Kirkevoll, Oslo Mynthandel a/s nr.37 2/3-1996 nr.203, Erik Ravnsborg Gjertsen, Oslo Myntgalleri a/s nr.7 28/11-2015 nr.20 og Ottar Ertzeid, Oslo Myntgalleri a/s nr.10 26/11-2016 nr.29

kr

Current Price kr 30 000,00 1 Bids Details

788

CHRISTIAN IV 1588-1648. Soeciedaler 1646. S.32


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 25 000,00 1 Bids Details

789

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1647. S.16


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 40 000,00 1 Bids Details

790

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1647. S.19


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 20 000,00 1 Bids Details

791

CHRISTIAN IV 1588-1648. Speciedaler 1648. Har vært anhengt, riper på revers/has been mounted, scratches on reverse. S.12


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 12 000,00 0 Bids Details

792

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1/4 speciedaler 1639. S.5


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Kjøpt av Riibe Mynthandel

kr

Current Price kr 19 000,00 3 Bids Details

793

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1/8 speciedaler 1635. Kopi/copy


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Se NMD s.58 fotnote nr.101

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

794

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1/8 speciedaler 1639. S.7


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Ragoczy I 1959 nr.886, Helge Reff, Oslo Mynthandel a/s nr.17 4/10-1986 nr.89 og Oslo Myntgalleri a/s nr.5 29/11-2014 nr.388

kr

Current Price kr 26 000,00 5 Bids Details

795

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 mark 1644. S.55


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Numisma (Hellebust) 6/10-2012 nr.28 og Ottar Ertzeid, Oslo Myntgalleri a/s nr.10 26/11-2016 nr.48

kr

Current Price kr 5 000,00 1 Bids Details

796

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 mark 1647. S.29


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 6 000,00 0 Bids Details

797

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1 mark 1644. Pregesprekk og test kutt/striking crack and test cuts. S.82


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Erik Ravnsborg Gjertsen, Oslo Myntgalleri a/s nr.7 28/11-2015 nr.56

kr

Current Price kr 1 200,00 0 Bids Details

798

CHRISTIAN IV 1588-1648. 8 skilling 1643. S.22


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Jeppesen 1930 nr. 320 og Zinck VI 20/11-2003 nr.323

kr

Current Price kr 3 000,00 1 Bids Details

799

CHRISTIAN IV 1588-1648. 8 skilling 1644. Buklet/creased. S.98


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 500,00 1 Bids Details

800

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 skilling 1642. S.58


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 600,00 3 Bids Details

801

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 skilling 1644. S.141


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Oslo Myntgalleri a/s nr.4 10/-2014 nr.517

kr

Current Price kr 2 000,00 1 Bids Details

802

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 skilling 1647. S.42


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 1 Bids Details

803

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 skilling 1648. S.39


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.56 19/11-2005 nr.388

kr

Current Price kr 2 100,00 2 Bids Details

804

CHRISTIAN IV 1588-1648. 2 skilling 1648. S.42


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 100,00 2 Bids Details

805

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1 skilling 1644. S.150


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 1 Bids Details

806

CHRISTIAN IV 1588-1648. 1 skilling 1648. S.56


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 1 Bids Details

807

FREDERIK III 1648-1670. Speciedaler 1649. S.20


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens: Ex. Owston Smith (Glendining 1951 nr.1025a), Helge Reff (Oslo Mynthandel a/s nr.17 4/10-1986 nr.104) og Oslo Myntgalleri a/s nr.5 29/11-2014 nr.428

kr

Current Price kr 60 000,00 1 Bids Details

808

FREDERIK III 1648-1670. Speciedaler 1661. S.22


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 80 000,00 2 Bids Details

809

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1652. S.27 var.


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens: Ex. Ottar Ertzeid, Oslo Myntgalleri a/s nr.10 26/11-2016 nr.114

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

810

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1653. Ripe på advers/scratch on obverse. S.70


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Kjøpt av Frimerkehuset desember 2009

kr

Current Price kr 4 000,00 0 Bids Details

811

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1654. S.35


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens: Ex. Høiland nr.127 5/11-2008 nr.1163

kr

Current Price kr 4 000,00 1 Bids Details

812

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1656. Mørkt belegg/dark coating. S.27


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 500,00 0 Bids Details

813

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1657. Pregesprekk/striking crack. S.41


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 500,00 1 Bids Details

814

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1657. Renset/cleaned. S.42 var.


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Erik Ravnsborg Gjertsen, Oslo Myntgalleri a/s nr.7 28/11-2015 nr.105

kr

Current Price kr 2 000,00 0 Bids Details

815

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1658. S.36


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 500,00 0 Bids Details

816

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1660. S.47


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Bruun Rasmussen nr.860 3/11-2015 nr.451

kr

Current Price kr 4 200,00 3 Bids Details

817

FREDERIK III 1648-1670. 2 mark 1660. S.49


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens: Ex. Gerhard Wohrm

kr

Current Price kr 4 000,00 1 Bids Details