Oslomyntgalleri.no Nettbutikk Kontakt Auksjon Nyheter Om oss Oppnådde priser Nåværende bud .

601

24 skilling 1826. No.1914126. R. Rifter og flekker/tears and spots


Land: Norway

Kvalitet: 1-2

Proveniens: Ex. Oslo Myntgalleri a/s nr.15 24/11-2018 nr.9

kr

Current Price kr 13 500,00 5 Bids Details

602

Speciedaler 1874. Nr.6967675. Små hull, deler av kant mangler/minor holes, part of edge missing


Land: Norway

Kvalitet: 1-2

Proveniens:

kr

Current Price kr 6 000,00 1 Bids Details

603

5 kroner 1899. Rian. D7911638


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 20 000,00 0 Bids Details

604

1000 kroner 1939. A0543755


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 15 000,00 1 Bids Details

605

1000 kroner 1942. A0937428. Flekker/spots


Land: Norway

Kvalitet: 1/1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 8 000,00 0 Bids Details

606

500 kroner 1942. A0419307


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 20 000,00 1 Bids Details

607

100 kroner 1935. B0678310


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 200,00 0 Bids Details

608

100 kroner 1935. B0812445. Stifthull/pin hole


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 200,00 0 Bids Details

609

Lot 5 stk. 100 kroner 1935 B. 4 stk. Har stifthull/4 with pinholes


Land: Norway

Kvalitet: VK

Proveniens:

kr

Current Price kr 5 000,00 0 Bids Details

610

100 kroner 1936. B1270551. Stifthull/pin hole


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 500,00 0 Bids Details

611

100 kroner 1936. B1563403. Rød flekk i øvre høyre hjørne/red spot in upper right corner


Land: Norway

Kvalitet: 1+/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 500,00 0 Bids Details

612

Lot 2 stk. 100 kroner 1936. B1307701 og B1307712. Stifthull/pin holes


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

613

100 kroner 1941. B7094564


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 400,00 0 Bids Details

614

100 kroner 1944. C4539071. Skitten/dirty


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 000,00 0 Bids Details

615

100 kroner 1944. C5558472


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 2 000,00 1 Bids Details

616

50 kroner 1935. B3729239


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 500,00 0 Bids Details

617

50 kroner 1936. B4434624


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 500,00 1 Bids Details

618

50 kroner 1938. B6358158. Flekker, liten brettrift/spots, minor fold tear


Land: Norway

Kvalitet: 1-2

Proveniens:

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

619

50 kroner 1941. C2490764


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 000,00 0 Bids Details

620

50 kroner 1944. C9596582


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

621

10 kroner 1913. D4881330


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 000,00 1 Bids Details

622

10 kroner 1914. D8267214


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 800,00 0 Bids Details

623

Lot 3 stk. 10 kroner 1932. S3303915 samt 10 kroner 1942 B og C


Land: Norway

Kvalitet: 1 og 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

624

10 kroner 1933. S9272823


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 200,00 0 Bids Details

625

10 kroner 1933. T2282402


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

626

10 kroner 1934. T5140689. 2 stifthull/2 pinholes


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

627

10 kroner 1934. T7426319


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 200,00 0 Bids Details

628

Lot 3 stk. 10 kroner 1935 U. Stifthull/pin holes


Land: Norway

Kvalitet: VK

Proveniens:

kr

Current Price kr 300,00 0 Bids Details

629

Lot 3 stk. 10 kroner 1936 V. Stifthull/pin holes


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

630

Lot 10 stk. 10 kroner 1936 V. 7 stk. Med stifthull/7 with pinholes


Land: Norway

Kvalitet: VK

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 000,00 0 Bids Details

631

Lot 9 stk. 1936 V. (8) og 1937 W. Stifthull/pin holes


Land: Norway

Kvalitet: VK

Proveniens:

kr

Current Price kr 900,00 0 Bids Details

632

Lot 2 stk. 10 kroner 1937. W0964191 og W0733901


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

633

Lot 9 stk. 10 kroner 1939 Æ, 1942 A (2), 1942 B (2), 1942 C (2) og 1942 D (2)


Land: Norway

Kvalitet: VK

Proveniens:

kr

Current Price kr 250,00 0 Bids Details

634

10 kroner 1943. C7172926


Land: Norway

Kvalitet: 1

Proveniens:

kr

Current Price kr 200,00 0 Bids Details

635

10 kroner 1944. E4812119


Land: Norway

Kvalitet: 01

Proveniens:

kr

Current Price kr 350,00 1 Bids Details

636

10 kroner 1944. E8205792


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 250,00 0 Bids Details

637

Lot 5 stk. 10 kroner 1944 E og F, 5 kroner 1943 V, 2 kroner 1922 og 1 krone 1917 F


Land: Norway

Kvalitet: VK

Proveniens:

kr

Current Price kr 400,00 0 Bids Details

638

10 kroner 1944. F3778535


Land: Norway

Kvalitet: 0/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

639

5 kroner 1912. D0508797. Antikva seddelnummer. R.


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 3 000,00 0 Bids Details

640

5 kroner 1913. D7633374


Land: Norway

Kvalitet: 1-2

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 000,00 1 Bids Details

641

5 kroner 1926. K0527502. Nedre venstre hjørne er defekt/lower left corner defect


Land: Norway

Kvalitet: 1-2

Proveniens:

kr

Current Price kr 400,00 1 Bids Details

642

5 kroner 1932. M6607269


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

643

5 krner 1937. O7724830 til 39. 10 sedler i nummerrekkefølge. 8 stk. I kvalitet 0 og 2 stk. I 0/01


Land: Norway

Kvalitet: 0 og 0/01

Proveniens:

kr

Current Price kr 13 000,00 0 Bids Details

644

Lot 5 stk. 5 kroner 1942 U, 1943 V, 1944 V og 1 krone 1917, 1917 F


Land: Norway

Kvalitet: VK

Proveniens:

kr

Current Price kr 250,00 0 Bids Details

645

5 kroner 1944. V9340354


Land: Norway

Kvalitet: 1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 350,00 0 Bids Details

646

1000 kroner 1945. A0078119. Flekker/spots


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 9 000,00 0 Bids Details

647

1000 kroner 1946. A0333259


Land: Norway

Kvalitet: 1/1+

Proveniens:

kr

Current Price kr 14 000,00 0 Bids Details

648

100 kroner 1945. A6132483. Liten rift/minor tear


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 500,00 0 Bids Details

649

Lot 5 stk. 100 kroner 1947 B, 1949 A, 1951 B, 1953 C og 50 kroner 1965 F. (de 4 siste er 4. utgave)


Land: Norway

Kvalitet: VK

Proveniens:

kr

Current Price kr 1 000,00 1 Bids Details

650

100 kroner 1949. B8300968


Land: Norway

Kvalitet: 1-

Proveniens:

kr

Current Price kr 600,00 0 Bids Details